NIA เผยผลสำเร็จงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 พร้อมประกาศเตรียมพบกับ SITE 2023

0
556

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผยความสำเร็จของงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่นไทยแลนด์เอ็กซ์โป 2022 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022) ภายใต้แนวคิด ‘Reconnecting the World เชื่อมเรา เชื่อมโลก กลับมาเจอกันที่เพิ่งผ่านพ้นไปว่า เป็นเวทีที่สร้างปรากฏการณ์การรวมพลังของทุกภาคีทั้งสตาร์ทอัพ นวัตกร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายพันธมิตรทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ในการร่วมรังสรรค์ระบบนิเวศสตาร์ทอัพและระบบนวัตกรรมเมือง เพื่อรองรับการเปิดเมืองด้วยนวัตกรรมหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย ผ่านการต่อยอดแพลตฟอร์มในรูปแบบเมตาเวิร์ส (Metaverse)” เต็มรูปแบบครั้งแรกของไทย ควบคู่ไปกับการจัดอีเว้นท์จริง เพื่อสร้างแรงดึงดูดและโอกาสการเข้าถึงของผู้คนในต่างประเทศมากขึ้น พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ตื่นตาตื่นใจกว่าที่เคย โดยผู้เข้าชมงานสามารถสร้างกราฟฟิคแทนตัวบุคคลที่เรียกว่าอวาตาร (Avatar)” และทำกิจกรรมต่างๆ ในโลกเสมือนคู่ขนานไปกับโลกจริงทางกายภาพได้อย่างกลมกลืนจากทั่วทุกมุมโลก เรียกได้ว่าเป็นสะพานเชื่อมผู้คนในแวดวงนวัตกรรมจากทั่วโลกได้เข้ามาพบปะ เรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ

สำหรับธีมงานในปีนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก โดยวันแรกนำเสนอเรื่อง Global Innovation City หรือ เมืองนวัตกรรมจากทั่วโลก ที่มีวิทยากรจากแต่ละเมืองมาร่วมให้ความรู้และนำเสนอปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในสังคมที่เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ทำให้การช่วยเหลือผู้คนกลายเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตกรรมรวมถึงตัวอย่างความสำเร็จของประเทศเพื่อนบ้านที่นำนวัตกรรมไปตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำในเมือง ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งการช่วยเหลือคนในระดับรากหญ้า การสร้างรายได้เศรษฐกิจใหม่ การวางแผนที่นำทาง (roadmap) เพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และระบบกลไกในการผลักดันใหผู้คนใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับตัวเอง

วันที่สองนำเสนอเรื่อง Innovation Thailand หรือการพัฒนาเมืองนวัตกรรมของไทย ที่มีเป้าหมายในการดึงภาคีต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนาให้ไทยเป็นชาตินวัตกรรมและเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการลงทุนของเหล่าสตาร์ทอัพ สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมลำดับ 30 ของดัชนีนวัตกรรมโลก ภายในปี 2030 ซึ่งเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deeptech ยังเป็นโอกาสและการลงทุนที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย เนื่องจากเทคโนโลยีเชิงลึกจะกลายเป็นรากฐานของเศรษฐกิจในอนาคตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ยังมีมิติด้านการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพจาก Angel Investor และ VC ที่มองว่านอกจากสตาร์ทอัพที่พัฒนาเรื่อง Web 3.0 จะเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจหลังโควิดแล้ว ยังมีกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตและสามารถพัฒนาไปได้อีกไกล ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหาร เกษตร สุขภาพและเวลเนส ท่องเที่ยว ไฟแนนซ์ โบโอเทคโนโลยี รวมถึงฟินเทคที่ไทยถือว่ามีความแข็งแกร่งในธุรกิจนี้แล้วระดับหนึ่ง

และวันสุดท้ายนำเสนอเกี่ยวกับ Metaverse ซึ่งคือเทคโนโลยีโลกเสมือนที่มีศักยภาพ เข้ามาช่วยตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำได้อย่างชัดเจน สร้างความเท่าเทียม ทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ทดสอบ (sandbox) ในการสร้างแบบจำลอง ทดลอง ในหลากหลายวงการ เช่น การศึกษา ซึ่งนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายยังทำให้เห็นภาพของการวิจัยต่างๆ และชิ้นงานที่ชัดเจนขึ้น สำหรับการแพทย์ จะช่วยฝึกทักษะยากให้เกิดความแม่นยำก่อนลงมือจริง ทั้งนี้ ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเมตาเวิร์สเกิดขึ้นจำนวนมาก และมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ในการสร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศ ซึ่งมีกลุ่มนักลงทุนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษ เราจึงควรเตรียมพร้อมเพื่อที่จะไม่ได้ตกขบวนและเสียโอกาสนี้ไป

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวสรุปว่าตลอด 3 วันของการจัดงาน ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากทั่วโลก ด้วยสถิติยอดผู้เข้าชมงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ NIA, Startup Thailand และ Innovation Thailand อย่างล้นหลามกว่า 1.9 ล้านคน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งทางเว็บไซต์และโลกเมตาเวิร์สมากกว่า 6,000 คน เกิดการรับรู้ของนานาชาติมากกว่า 10 ประเทศกับคลังความรู้ด้านการพัฒนาเมืองนวัตกรรมและการเปิดพื้นที่นวัตกรรมให้เกิดการเชื่อมต่อกันทั้งระดับประเทศและระดับโลกในเวทีฟอรั่มรวม 35 หัวข้อ โดยสุดยอดสตาร์ทอัพและนวัตกรชั้นนำของเมืองไทย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกว่า 70 ท่าน ที่มาร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถเข้าชมย้อนหลังผ่านทางยูทูปของ NIA มีบูธนำเสนอผลงานและบริการจากสตาร์ทอัพ นวัตกร พันธมิตรนวัตกรรมไทยในเมตาเวิร์สมากกว่า 100 บูธ มี 30 เมนเทอร์ที่มีชื่อเสียงจากหลายหลายวงการมาร่วมงาน มีกลุ่มนักลงทุนมากกว่า 20 รายและสตาร์ทอัพมากกว่า 50 ราย ที่นอกจากจะมาเจอกัน อัพเดทเทรนด์และความก้าวหน้าใหม่ๆ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้ว แต่ละส่วนยังมีโอกาสได้พบปะเจรจาธุรกิจกันในงานเหมือนเช่นที่เกิดขึ้นทุกปี ซึ่งนับเป็นความสำเร็จสูงสุดของงาน ที่ได้เชื่อมทุกคนมาเจอกันในเมืองนวัตกรรมเสมือนจริงแห่งนี้

กิจกรรมทั้งหมดในงาน SITE 2022 ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนของไทยในการร่วมกันสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นความพร้อมทางนวัตกรรมของไทยในอุตสาหกรรมและพื้นที่ต่างๆ ที่สามารถพัฒนาเชื่อมต่อกับเมืองนวัตกรรมอื่นๆ ของโลกได้อย่างแท้จริง ทาง NIA เชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นเชื่อมเมืองนวัตกรรมไทยอีกครั้ง หลังจากงาน SITE 2022 เราจะได้เห็นการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายสาขามากขึ้น เพิ่มเติมจากที่ไทยนับว่ามีความโดดเด่นในการเป็นย่านนวัตกรรมในหลายอุตสาหกรรมอยู่แล้ว ทั้งด้านอาหาร การบิน เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งผลสำเร็จที่มีส่วนส่งเสริมให้ไทยมีระบบนิเวศเหมาะกับการลงทุนด้านนวัตกรรมยิ่งขึ้นด้วย

งาน SITE ไม่ใช่เพียงแค่อีเว้นท์ประจำปีที่เราต้องการให้ผู้คนในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรมได้มาพบปะ เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่าย ต่อยอดธุรกิจเท่านั้น และเมืองนวัตกรรมเสมือนจริงที่เราสร้างขึ้นมาก็จะไม่จบลงเพียงเท่านี้ แต่จะกลายเป็นพื้นที่โลก Metaverse ของสตาร์ทอัพ องค์กรที่ทำนวัตกรรมของไทย และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของไทยให้เข้มแข็งและพร้อมก้าวไปสู่การเป็นชาตินวัตกรรมต่อไป และเมื่อหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศ เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในรูปแบบอีเว้นท์จริงที่ยิ่งใหญ่ กับงาน Startup x Innovation Thailand 2023 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) พร้อมขอเชิญชวนทุกคนเตรียมเปิดโลกใบใหม่และร่วมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน