Oscars Review Gala Dinner…(Business Section)

0
1121

 

Oscars Review Gala Dinner…(Business Section) ปีนี้” แม่มดกัญชา หรือ ดร. แก้มหอม ณ ล้านช้าง ได้รับรางวัลที่ถูกมอบให้ด้วยหัวใจจากผู้จัดงานที่หายจากโรคมะเร็ง ด้วยการดูแลรักษาโดยแม่มดกัญชา ซึ่งยังมีดาราฮอลลีวูดอีกหลายคนที่ได้รับการดูแลสุขภาพโดย “แม่มดกัญชา”

ทั้งนี้ “Cancer hope village non profit organization” มูลนิธิของแม่มดกัญชา ยังได้รับเกียรติให้เป็นมูลนิธิหลักของงานเป็นปีที่สองอีกด้วย งานนี้เรียกว่าเป็นคนไทยที่ยืนแถวหน้าของโลกอย่างเต็มภาคภูมิ