2 โรงแรมดังในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จังหวัดระยอง รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0
240

กิตติเดช คุ้มม่วง ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง, พลับพลึง ยิ้มเมือง ผู้จัดการ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง พร้อมด้วย อัญภัทร โป๊ะบุญชื่น พนักงานฝ่ายขายญาดา สาขามุละ ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ, หนึ่งฤทัย จุ้ยกระโทก ผู้จัดการฝ่ายขาย และ ธนชาติ สกุลรักษา พนักงานต้อนรับ ร่วมแสดงความยินดีที่ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และโรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง ได้รับรางวัลดีเด่น The Best of SHA Awards 2021 ประเภทกิจการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงแรมฯ ได้มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นที่สุดทั้งด้านมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวสีขาวและสิ่งแวดล้อมครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และการบริการที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของโรงแรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและมาพัก ณ โรงแรมทั้งสองแห่งในจังหวัดระยองอีกด้วย

The Best of SHA Awards 2021 คือ รางวัลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบให้กับสุดยอดสถานประกอบการที่ได้รับคะแนนโหวตจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้ครอบคลุมในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม) โดยนำคะแนนที่ได้จากการโหวตของนักท่องเที่ยวมาคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ย พร้อมจัดอันดับตามลำดับคะแนน คือ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเยี่ยม และรางวัลดีเด่น