เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โชว์ความสำเร็จ ได้รับคัดเลือกจากกรมการท่องเที่ยวฯ  

0
622

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โชว์ความสำเร็จ ได้รับคัดเลือกจากกรมการท่องเที่ยวฯ  

ให้เป็น “โครงการต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)” 

ประเภทตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น  

นายเวียงเทพ รัตน์สังข์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไป โครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ สุดยอดจุดหมายปลายทางระดับโลกด้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรและสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิด “Living Museum & Art Festival” พร้อมเรือสิริมหรรณพ แลนด์มาร์คใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ร่วมแถลงข่าวในโอกาสที่โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ได้รับคัดเลือกจาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ให้เป็น โครงการต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)” ประเภท “พื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น”

โดย โครงการต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)” เป็นโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อวางต้นแบบของพื้นที่ท่องเที่ยวใน 5 ประเภท อันประกอบด้วย พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  พื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้า พื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น พื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง และพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ และยกระดับในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย

ในโอกาสนี้มีผู้บริหารจากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยนายบุญเสริม ขันแก้ว    (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รวมถึงผู้แทนจาก พื้นที่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโครงการนำร่องด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นของไทยในประเภทอื่นๆ ประกอบด้วยนายมานะ กมลธเนศ (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี)นางรดา เพ็ชรขัน (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง (ย่านเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน)นายสมศักดิ์  อินทะชัย (ที่ จากซ้าย) ประธานชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน (บ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่) และนางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย (ขวาสุด) ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้า (เยาวราช กรุงเทพมหานคร)เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ โครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เมื่อเร็วๆ นี้