The Fedderation of K-Beauty Professional Korea

0
823

ขึ้นปีที่ 3 ของ The Fedderation of K-Beauty Professional Korea ประจำประเทศไทย จัดงานแถลงความกิจกรรม ต่างๆ ของปีที่ 3 ในงานมอบถ้วยประกาศเกรียติคุณ แด่ บุคคล ผู้ประกอบการ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ระดับสากล ภายใต้ชื่อ The Best of International Person and Buesiness Asia Star Awards and World Class Awards 2021 โดยคณะกรรมการผู้ร่วมจัดงาน ได้แก่
• ศูนย์พัฒนาอาชีพและธุรกิจภูมิภาคเอเซีย World Class Academy
• สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ ประเทศไทย ??
• The Federation of K-Beauty Professional South Korea (FKBP)?? ร่วมกับสถาบันการศึกษา

พันธมิตร ของ FKBP K-Beauty ได้แก่ ,??มหาวิทยาลัย เมียงจิ ประเทศเกาหลีใต้,??คลาวน์ ไนน์ คลอเลจ แคนนาดา,??เฮอริเทจ รีฟอร์ม คลอเลจ ออสเตเรีย มอบถ้วยประกาศเกีรยติคุณ โดย ตัวแทนจากประเทศเกาหลีใต้ Mr.Jung Jae Moon (มิสเตอร์จอง เจ มูน) ประธานศูนย์พัฒนาอาชีพและธุรกิจภูมิภาคเอเซีย เคบิวตี้ , K-Beauty South East Asia President ประธานผู้รับสิทธิ์ดำเนินงานของสมาพันธ์ เคบิวตี้ ประเทศเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
ทั้งนี้ คณะบอร์ดบริหาร K -Beauty ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี และ แถลงกิจกรรม ที่จะมีขึ้นในปี 2564 ไม่ว่าจะเป็น การเรียนวิชาชีพด้านสุขภาพและ ความงาม ที่เปิดสอนภายในประเทศ พันธกิจต่างๆ ของสำนักงานประจำประเทศไทย และ การแข่งขันช่างฝีมือ ระดับนานาชาติ ในเกาหลี ครั้งที่ 11 ที่จะมีขึ้นในเดือน เมษายน ที่เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือไทยได้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันด้วยในครั้งนี้