เตรียมงานฉลองครบรอบ 40 ปี

0
313

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานฉลอง “40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 โดยมี ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข อารยา อรุณานนท์ชัย ศุภมิตร ชิณศรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ) ทิพวิภา สุวรรณรัฐ และ ดร.พรชัย มงคลวนิช ร่วมประชุมด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ