พิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ”

0
129

บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ” โดยมี วรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือการบริการและการค้ามนุษย์ต้านแรงงาน” ที่ห้องแกรนด์พาโนรามา โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน