พาณิชย์ ตั้งเป้าผลักดันสินค้ารักษ์โลก Local BCG+ เปิดงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ครั้งแรก

0
169

กระทรวงพาณิชย์ เปิดงานแสดงสินค้า Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ครั้งแรกในไทย ภายใต้แนวคิด “Be the Change Generation” รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ดึงผู้ผลิตผู้ประกอบการธุรกิจสินค้า BCG จากทั่วประเทศกว่า 200 ราย ร่วมงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 หวังสร้างเครือข่ายทางการค้าและขยายตลาดสินค้า Local BCG+ กระตุ้นกระแสบริโภคสินค้ารักษ์โลกที่มีคุณภาพ ดีต่อผู้บริโภค ดีต่อผู้ผลิต และดีต่อสิ่งแวดล้อม

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ผลักดันการผลิตสินค้าสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก เชื่อมโยงการผลิตในภูมิภาคสู่การตลาดในประเทศและทั่วโลก โดยการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และหน่วยงานพันธมิตร ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต

กระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำสู่ผู้บริโภค Local BCG+ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าที่มีความนิยมสูงในตลาดโลก และมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลก การนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าให้สินค้าและอัตลักษณ์ โดยกระทรวงฯ ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ Local BCG + ใน 4 ภูมิภาค มีการจัดเจรจาธุรกิจทั้งภายในงาน และผ่านระบบ online กับผู้ซื้อในประเทศและต่างประเทศ ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีมูลค่าการค้ากว่า 388 ล้านบาท

สำหรับการจัดงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 และBCG Plus Symposium ของกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ เป็นการจัดงานแสดงสินค้าเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นการรวมผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Local BCG+ ทั่วประเทศเป็นครั้งแรก โดยจะมีการเจรจาธุรกิจ และการเสวนาเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการจัดเจรจาธุรกิจทาง Online เฉพาะกับผู้นำเข้าในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดสินค้า BCG ของไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ ฮอลล์ 7ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “Be The Change Generation” รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 200 บูธ จัดแสดงสินค้าใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. สินค้ากลุ่ม BCG – สินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม และสินค้าออร์แกนิก 2. สินค้ากลุ่มอัตลักษณ์ – สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3. สินค้ากลุ่มนวัตกรรม – สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยผลิต ซึ่งครอบคลุมทั้ง Food & Beverage ทุกกลุ่มทั้ง ข้าว ผักผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า Non-Food เช่น สิ่งทอ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย รวมทั้งบริการ โดยแบ่งคูหาและการจัดพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 1. โซนสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 2. โซนสินค้าไม่ใช่อาหาร และ 3. โซนสินค้าบริการและอื่นๆ

นอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการให้ความรู้ Thailand Local BCG+ Pavilion จัดแสดงข้อมูลสินค้า Local BCG+ ที่โดดเด่นรวมถึงการจัดแสดงของขวัญของที่ระลึกสำหรับผู้นำและแขกพิเศษของเขตเศรษฐกิจ APEC Thailand 2022 ภายใต้แนวคิด BCG จำนวน 3 ผลงาน คลีนิคให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาตลาดสินค้าและการส่งออกจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ และพลาดไม่ได้กับการสัมมนา BCG Symposium พื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมแชร์เปิดมุมมองการพัฒนาตลาดสินค้า Local BCG + รวมถึงกิจกรรมสร้างความบันเทิงอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเวิร์กชอปในสไตล์รักษ์โลกอาทิ การทำอาหารสุขภาพ กิจกรรม DIY เป็นต้น รวมถึงการแสดงดนตรีสด และศิลปินดาราต่างๆ เข้าร่วมงาน โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าไม่น้อยกว่า 30,000 คน

กระทรวงพาณิชย์ มีหน่วยงานในทุกจังหวัดในภูมิภาค มี 62 สำนักงานทั่วโลก และหน่วยงานส่วนกลางที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการ ส่งเสริมการตลาดอย่างครบวงจร และหน่วยงานอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกรายให้บรรลุเป้าหมาย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งและมั่นคง การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ในการสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ามูลค่าการจำหน่ายและการเจรจาทางธุรกิจภายในงานจะสูงกว่า 400 ล้านบาท รวมกับการจัดงานในภูมิภาคและส่วนกลางจะเกินกว่าเป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้ 650 ล้านบาทปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติม

กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023
ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ถึงวันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง Facebook: Thailand Local BCG Plus Expo

ค้นหาสินค้ารักษ์โลก ….. Local BCG+ คือคำตอบ!