บริจาคเงินช่วยมูลนิธิเนื่องในวันทหารผ่านศึกที่ผ่าน

0
512

เพ็ญโฉม วสันตสิงห์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับมอบเงินบริจาคจาก ขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ เนื่องในวันทหารผ่านศึก โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ อาทิ พลตรีเสริม ภู่หิรัญ วรลักษณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ จิรายุ สุวรรณภักดี ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันก่อน