จ.ยโสธร เปิดโครงการ “ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข” ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.เลิงนกทา

0
1688

 

จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร จัดงานเปิดตัว “ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข” โครงการต่อยอดชุมชมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านห้วยสะแบก อ.เลิงนกทา เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้สร้างสรรค์กิจกรรมอันแสดงถึงอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในชุมชน อันเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

สืบเนื่องจากปี 2561 จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน 9 อำเภอ จำนวน 49 หมู่บ้าน โดย 1 ในนั้นคือ บ้านห้วยสะแบก หมู่ที่ 5 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา ซึ่งมีจุดเช็คอินที่สะพานไม้ห้วยสะแบก หรือ “ขัวเพอเลอ”

สะพายไม้ห้วยสะแบก เดิมเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่ทอดข้ามลำน้ำห้วยสะแบกสำหรับให้ผู้คนและรถยนต์ใช้สัญจรไปมา จึงมีชื่อเรียกในภาษาอีสานว่า “ขัวเพอเลอ” ซึ่งมาจาก “ขัว” แปลว่า สะพาน และ “เพอเลอ” แปลว่า ใหญ่ ครั้นเมื่อมีการก่อสร้างถนนชยางกูรตัดใหม่บริเวณนอกชุมชน สะพานไม้แห่งนี้จึงไม่ได้รับการซ่อมบำรุงจากทางราชการและทรุดโทรมลงจนใช้การไม่ได้ ต่อมาปี 2522 “ดวงกมลมหรสพ” ได้มาใช้สถานที่บริเวณนี้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “7 สิงห์ตะวันเพลิง” และมีฉากต่อสู้กันที่สะพานไม้แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบมา

ปี 2560 สะพานไม้ห้วยสะแบกได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่เป็นสะพานไม้เนื้อแข็ง เพื่อการสัญจรทางเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ และรถไถนาแบบเดินตามเท่านั้น ไม่อนุญาตให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน เพื่อยืดอายุการใช้งาน และนับแต่นั้น “ขัวเพอเลอ” ก็กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามลำน้ำเกือบ 80 เมตร สองฝั่งน้ำมีแมกไม้ธรรมชาติหลากชนิด ออกดอกสะพรั่งสวยงามตามฤดูกาล

ในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติให้พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยสะแบก เพื่อให้เป็นหมู่บ้านที่น่าท่องเที่ยวยิ่งขึ้นในรูปแบบถนนคนเดิน ภายใต้โครงการ “ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข” ณ บริเวณสะพานไม้ห้วยสะแบก หรือ “ขัวเพอเลอ” ทุกเย็นวันศุกร์ โดยเปิดเป็นตลาดชุมชนจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ OTOP หลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้า สินค้าแปรรูปผ้ามัดหมี่ เสื้อสูท เสื้อผ้าฝ้ายเอกลักษณ์ของชุมชน อาหารพื้นบ้าน ผลิตผลการเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ของป่าตามฤดูกาล เครื่องใช้โบราณ ฯลฯ จำนวน 70 บูธ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ หมอลำผญา ดีดพิณ ฟ้อนรำ และการละเล่นพื้นบ้านของเยาวชน ตลอดจนบริการนั่งเรือชมวิวท้องทุ่งนาเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนและภาครัฐ คาดว่า “ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข” จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมรองรับการแวะชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ และสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักภายในจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง อันจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเลิงนกทา โทรศัพท์ 045-781221