จุดคัดกรอง จำนวน 22 จุด เพื่อเข้าสู่พื้นที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0
796

 

 

จุดคัดกรอง จำนวน 22 จุด เพื่อเข้าสู่พื้นที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

จุดคัดกรอง จำนวน 22 จุด เพื่อเข้าสู่พื้นที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การเปิดจุดคัดกรอง เพื่อให้ประชาชน ที่ประสงค์เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เข้าในพื้นที่งานพระราชพิธีฯ
ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เปิดจุดคัดกรองเวลา ๑๔.๐๐ น.

จุดคัดกรองที่เปิด มีดังนี้ ๑. พระแม่ธรณี ๒. วงเวียน รด. ๓. ท่าช้าง ๔. สะพานช้างโรงสี ๕. ถนนพระจันทร์ ๖. แยกวังแดง ๗. สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ๘. บ้านหม้อ(ปากคลอง) ๙. จักรเพชร

——————————————————————————————————————-

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เปิดจุดคัดกรองเวลา ๑๒.๐๐ น.

จุดคัดกรองที่เปิด มีดังนี้ ๑. พระแม่ธรณี ๒. สะพานช้างโรงสี ๓. วงเวียน รด. ๔. ท่าช้าง ๕. ถนนพระจันทร์

——————————————————————————————————————-

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เปิดจุดคัดกรองเวลา ๐๗.๐๐ น.

จุดคัดกรองที่เปิด มีดังนี้ ๑. พระแม่ธรณี ๒. สะพานช้างโรงสี ๓. วงเวียน รด. ๔. ท่าช้าง ๕. ถนนพระจันทร์

——————————————————————————————————————-

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เปิดจุดคัดกรองเวลา ๑๒.๐๐

เปิดทั้งหมด ๒๒ จุดคัดกรอง

๑. สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธน) ๒. ถนนหน้าพระธาตุ ๓. ท่าช้าง ๔. พระแม่ธรณีบีบมวยผม
๕. ถนนจักรพงษ์ (หน้าพิพิธภัณฑ์เหรียญ) ๖. ถนนข้าวสาร ๗. ถนนบูรณศาสตร์ ๘. ถนนตะนาวใต้
๙. ถนนบุญศิริ ๑๐. ถนนแพร่งนภา ๑๑. แยกบางลำพู ๑๒. ถนนประชาธิปไตย
๑๓. ถนนนครสวรรค์ ๑๔. ถนนหลานหลวง ๑๕. ถนนมหาไชย ๑๖. ถนนดินสอ
๑๗. ซอยดำรงรักษ์ ๑๘. แยกเสาชิงช้า ๑๙. แยกเฉลิมกรุง ๒๐. สน.พระราชวัง
๒๑. ท่าเตียน ๒๒. โรงเรียนราชินี

——————————————————————————————————————-

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เปิดจุดคัดกรองเวลา ๑๒.๐๐ น.

จุดคัดกรองที่เปิด มีดังนี้ ๑. พระแม่ธรณี ๒. สะพานช้างโรงสี ๓. สะพานมอญ ๔. สะพานเจริญรัช ๕. ท่าช้าง ๖. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๗. ในหน่วยกองบัญชาการรักษาดินแดน (รด.)

ที่มา : https://phralan.in.th