งานไหว้ครูปี 2565 อาจารย์รินลดา บ้านสร้างสุขพยากรณ์ ณ ม่อนกุเวร อุทยานมหาราชท้าวเวสสุวรรณ

0
603

งานไหว้ครูปี 2565 อาจารย์รินลดา บ้านสร้างสุขพยากรณ์ ณ ม่อนกุเวร อุทยานมหาราชท้าวเวสสุวรรณ จันทมงคลสถาน อ.แม่ออน เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ 27 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น

ได้รับเกียรติจาก อ.เติ้ล ตะวัน หมอดูเศรษฐี มาเป็นประธาน จุดเทียนชัยมงคล ในพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวเวสสุวรรณเเละในการได้บริจาคเงิน400:000บาท สร้างศาลาปฎิบัติธรรมและ ถวายทานน้ำดื่ม 12,000 ขวด ข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม เพื่อถวายกุศลแต่องค์ท้าวเวสสุวรรณและครูผานไถพลิกดวงรวย ในครั้งนี้กับคณะลูกเพจบ้ารสร้างสุขพยาการณ์

เพื่อเสริมสิริมงคล เบิกชัย เบิกทรัพย์ บังเกิดความโชคดีแต่ คณะลูกศิษย์และแฟนเพจบ้านสร้างสุขพยากรณ์ ทุกท่าน

#อาจารย์รินบ้านสร้างสุขพญากรณ์
#อาจารย์เติ้ลตะวันหมอดูเศรษฐี