NIA เปิดเวที STARTUP THAILAND LEAGUE 2022 ลุยส่งท้ายภูมิภาคที่กรุงเทพฯ

0
145

ประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพลีค ภาคกลางและตะวันออก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเวทีใหญ่ระดับประเทศ STARTUP THAILAND LEAGUE ปีที่ 6 เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับมหาวิทยาลัยทั่วไทย ปีนี้เปิดรอบคัดเลือกใน 4 ภูมิภาค ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ภาคอีสานที่อุบลราชธานี ภาคใต้ที่สงขลา และภาคกลางตะวันออกที่กรุงเทพฯ พร้อมประกศผลสุดยอดสตาร์ทอัพลีกภาคกลางตะวันออก โดยมี ดร. กริชผกา บุญเฟื่องรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA และคุณชาลิณี คันธวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Startup ธนาคารออมสิน เป็นผู้มอบรางวัล ก่อนเตรียมนำแชมป์ทุกภูมิภาคลุยแข่งต่อระดับประเทศและเปิดโอกาสให้100 ทีมทั่วประเทศได้โชว์ผลงานแก่นักลงทุนและผู้สนใจในงาน Demo Day เดือนสิงหาคมนี้

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ STARTUP ให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ STARTUP เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและการรับรู้จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล

NIA ได้จัดงาน STARTUP THAILAND LEAGUE 2022 เป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่มีไอเดียนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคมและผลักดันให้เกิด STARTUP รุ่นใหม่มากขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NIA ได้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นภายในมหาวิทยาลัย จากปี 2560 ที่เริ่มโครงการมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเพียง 28 แห่ง แต่ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 48 แห่งทั้งภาครัฐและเอกชน

ดร.กริชผกา กล่าวต่อว่า ปีนี้ NIA ได้เดินสายเปิดเวทีการแข่งขันเวทีแรกที่ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .เชียงใหม่ ตามต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .อุบลราชธานี ส่งไม้ต่อไปยังภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .สงขลา และปิดท้ายที่ภาคกลางและภาคตะวันออก อาคาร KX (Knowledge Exchange) .กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 48 แห่งทั่วประเทศ

วันนี้เป็นการแข่ง STARTUP THAILAND LEAGUE 2022 รอบภูมิภาคสนามสุดท้าย จัดที่กรุงเทพมหานคร มี 141 ทีมจาก 25 มหาวิทยาลัยเข้าแข่งขัน  และทาง NIA ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกทีมในวันนี้ ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลตามที่ตั้งใจไว้ เราเชื่อมั่นว่าการผลักดันให้เกิด STARTUP หน้าใหม่ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโต และสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะแสดงให้โลกได้เห็นว่า STARTUP หน้าใหม่ของไทยพร้อมแล้วที่จะเจิดจรัสบนเวที STARTUP โลก

จากการเฟ้นหาสุดยอด STARTUP หน้าใหม่ นำเสนอแผนงานธุรกิจในรอบสุดท้ายของภาคกลางตะวันออก  ทีมชนะเลิศรางวัลได้รับประกาศเกียรติคุณจาก NIA และเงินรางวัลสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ได้แก่

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมCARSUP จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมElectron+ จากมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมDetox Din จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้ง 3 ทีมจะเป็นตัวแทนสตาร์ทอัพภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมชิงแชมป์สุดยอด STARTUP THAILAND LEAGUE 2022 ระดับประเทศ ซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคมนี้

นอกจากนี้ NIA ยังได้คัดเลือก 100 ทีมจากทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ แสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจภายในงาน Demo Day 2022 ที่จะเกิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้เช่นกัน โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เงินสนับสนุนแก่ 100 ทีม ละ 25,000 บาท รวมเงินสนับสนุน 2,500,000 บาท เพื่อนำไปจัดทำต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Prototype) ต่อไป