ประกาศแจ้งรอบการแสดงใหม่!! GOT7 2020 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN BANGKOK

0
643
ประกาศแจ้งรอบการแสดงใหม่!! GOT7 2020 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN BANGKOK คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสำคัญที่เป็นความภาคภูมิใจของ GOT7 และอากาเซไทย!
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ราชมังคลากีฬาสถาน

– สำหรับผู้ที่สามารถเข้าชมการแสดงในกำหนดการใหม่ได้นั้น ท่านสามารถใช้บัตรใบเดิมในการเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตได้
(บัตรเข้าชมการแสดงของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จะใช้สำหรับเข้าชมการแสดงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 และบัตรเข้าชมการแสดงของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้สำหรับเข้าชมการแสดงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563)

– สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าชมการแสดงในกำหนดการใหม่ได้นั้น ท่านสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก ภายในวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น (*เงื่อนไขการคืนเงิน ติดตามได้ในโพสต์ถัดไป)

– ระบบจะปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2563 และจะเปิดระบบเพื่อจำหน่ายบัตรอีกครั้งในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการนำบัตรที่ถูกคืน กลับเข้าสู่ระบบเพื่อจำหน่ายอีกครั้ง
—————————

GOT7 2020 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN BANGKOK

The rescheduled date announcement for GOT7 2020 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN BANGKOK! The biggest concert and pride of GOT7 and I GOT7!
Be prepared, come and join with us to create our history together on 9-10 May 2020 at 7PM at Rajamangala National Stadium.

– For those who have the tickets for the original shows, you can use the original tickets to attend the rescheduled date.
(For the original tickets to attend the rescheduled shows, the ticket for 15 February 2020 will be used to attend the show on 9 May 2020 while the ticket for 16 February 2020 to attend the show on 10 May 2020.)

– For those who may not be able to participate in the rescheduled date are able to request a refund at Thaiticketmajor 14 main branches within 11-16 February 2020 only. (*Refund terms and conditions will be informed in the next post)

– The ticket sales system will be closed on 11-21 February 2020 and will be opened again on 22 February 2020 at 10AM onwards which the returned tickets will be placed back in the ticket sales system again.