อินฟอร์มา บีโอไอ และไทยซับคอน โชว์ศักยภาพธุรกิจ จัด 3 งานใหญ่ “อินเตอร์แมค ซับคอน ไทยแลนด์ และ พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023”

0
174

อินฟอร์มา บีโอไอ และพันธมิตร ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค จัด 3 งานใหญ่ อินเตอร์แมค ซับคอนไทยแลนด์ และ พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023หนุนภาคการผลิตแบบครบวงจร เสริมแกร่งผู้ประกอบการ และดันไทยสู่การเป็น ฮับอุตสาหกรรมการผลิตรวมเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในภูมิภาคงาน เริ่มแล้ววันนี้

วันนี้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีความหลากหลายเข้ามาปรับใช้ สอดคล้องกับแผนแม่บท “ไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีหมุดหมายที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยโดยใช้นวัตกรรมสีเขียวและเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยความสำคัญดังกล่าวและเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)และสมาคมไทยซับคอน ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายและสมาคมในภาคอุตสาหกรรมจัด 3 งานใหญ่ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจรในประเทศไทย ได้แก่  อินเตอร์แมค  ซับคอน ไทยแลนด์ และ พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตของไทยถือเป็นกำลังสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ได้รับการยอมรับในตลาดสากล โดยทาง บีโอไอ ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดงานซับคอน ไทยแลนด์ 2023 ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย โดยที่ผ่านมา ซับคอน ไทยแลนด์ ถือเป็นเวทีธุรกิจที่สำคัญในระดับภูมิภาคที่รวบรวมผู้ผลิต ผู้ซื้อ และซัพพลายเออร์ในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศมารวมไว้ในงานเดียว ทั้งนี้ งานดังกล่าวถือเป็นก้าวที่สำคัญในการยกระดับให้ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้มีโอกาสพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก

การจัดงานซับคอน ไทยแลนด์ เติบโตขึ้นทุกปี ในปีนี้มีบริษัทผู้ซื้อและผู้ผลิตชันนำกว่า 500 รายจาก 10 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย เยอรมนีเบลเยียม และ ไอร์แลนด์เหนือ ไฮไลต์ที่สำคัญคือ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ คาดว่าจะมีการจับคู่ธุรกิจกว่า 4,000 คู่ และทำธุรกรรมทางธุรกิจได้กว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังมีโซน BUYERS’ VILLAGE ร่วมจัดแสดงชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อ รวมถึงให้ข้อมูลและนโยบายการจัดซื้อจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า ทั้งนี้ ภายในงานยังได้พบกับ BUYERS’ SHOWCASE โซนจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จาก นิสสัน มอเตอร์ และ เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี (เอ็มจี) อีกทั้งยังร่วมกับ บีวายดี ออโต้ คอมโพเนนท์ส (ประเทศไทย) บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ จัดกิจกรรม “BYD’s SOURCING DAY” เพื่อจัดซื้อจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในงาน และในงานยังมีสัมมนาให้ความรู้เพิ่มทักษะใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมไทยสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เราเชื่อมั่นว่าเวทีจะเติบโตและสามารถสร้างโอกาสในวงกว้างให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีสากลนายนฤตม์ กล่าวเสริม

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่าภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2566 มีทิศทางที่ดีจากปัจจัยอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ เศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัว การส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรับเศรษฐกิจใหม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญนโยบาย BCG Model ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยงานอินเตอร์แมค 2023 ถือเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในมิติอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและการรับช่วงการผลิตระดับนานาชาติชั้นนำของอาเซียน จัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 39 ปี ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนและที่สำคัญถือเป็นเวทีระดับภูมิภาค โดยอินเตอร์แมคในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Leading Beyond Success in the Industrial Manufacturing” หรือ “อีกขั้นของความสำเร็จ ครบทุกอุตสาหกรรมการผลิต” มีผู้ประกอบการกว่า 1,500 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ และ 4 พาวิเลียนจาก จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ สิงค์โปร์ มีแบรนด์ชั้นนำโดยมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายร่วมนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (Machining Center) และ แมชชีน ทูลส์(Tooling) ศูนย์รวมเทคโนโลยีงานโลหะแผ่น (Sheet Metal) ที่รวมเทคโนโลยีไว้มากที่สุดของประเทศ รวมถึงโซนกิจกรรมพิเศษ อาทิ IAR PAVILION ที่รวมทุกโซลูชั่น เพื่อการลงทุนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และ showcase จัดแสดงการพิมพ์ 3 มิติ โซนกิจกรรมจากหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ โซนให้ความรู้ด้านการจดทะเบียนเครื่องจักรและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ฯลฯ พร้อมด้วยงานสัมมนาหัวข้อที่สำคัญต่างๆ เช่น INTERMACH Forum, Future Automotive และ สัมมนาอื่นๆ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่จะต่อยอดไอเดียทางธุรกิจ เพิ่มเติมองค์ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรม

เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยยกระดับมีศักยภาพและสินค้าสอดรับกับความต้องการของตลาดโลก ทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ได้จับมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาคมที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแบบครบวงจรในประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Circular Plastic Manufacturing Transition for Sustainability Solutions หรือ การพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการผลิตพลาสติกเพื่อการก้าวสู่ความยั่งยืนร่วมกันในภาคอุตสาหกรรมอนาคต ภายในงานพบกับเทคโนโลยีเครื่องฉีดพลาสติก และเม็ดพลาสติก จากบริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมงานกว่า 40 บริษัท และไฮไลท์สำคัญภายในงานทุกคนจะได้พบกับเทคโนโลยีแม่พิมพ์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิตโดยบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มพันธมิตร

เราเชื่อมั่นว่า การจัด 3 งานใหญ่ข้างต้นจะเป็นเวทีที่เชื่อมโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้และได้จับคู่ธุรกิจ ซึ่งสำคัญอย่างมากในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้กับระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคตนายมนู กล่าวเสริม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมไทยรับเศรษฐกิจใหม่ ในงานอินเตอร์แมค 2023 (Intermach 2023) งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน โดยปีนี้จัดร่วมกับงานซับคอน ไทยแลนด์ 2023 (Subcon Thailand 2023) งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน และที่สำคัญปีนี้ยังได้จัดร่วมกับงานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 (Plastic & Rubber Thailand 2023) งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแบบครบวงจร โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งทั้ง 3 งานดังกล่าวเริ่มจัดแล้วในวันนี้ – 13 พฤษภาคม 2566  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของการจัดงานได้ที่www.intermachshow.com www.subconthailand.com   www.plasticrubberthailand.com