3 องค์กรด้านตลาดแรงงานระดับโลก ลงนามความร่วมมือสร้างหลักปฏิบัติงานรับมือไวรัสโควิด พร้อมหนุนเศรษฐกิจฟื้น

0
551
จากสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19  ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานครอบคลุมทั่วโลก ล่าสุด 3 องค์กรด้านตลาดแรงงานระดับโลก ลงนามประกาศความร่วมมือในจดหมายเปิดผนึกสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการกำหนดบรรทัดฐานใหม่ในสถานที่ทำงานหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกประเทศภายใต้กรอบการทำงานให้ปลอดภัย และลดการแพร่กระจายไวรัส
ล่าสุด ผู้นำองค์กรด้านตลาดแรงงานได้ทำการลงนามความร่วมมือในจดหมายเปิดผนึก สำหรับการเตรียมความพร้อมในการกำหนดบรรทัดฐานใหม่ในสถานที่ทำงานหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19   โดยมี Jonas Prising ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป และ Alain Dehaze ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  อเด็คโก้ กรุ๊ป  พร้อมด้วย Jacques van den Broek ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รันด์สตัด (Randstad NV)  นับเป็นการผนึกความร่วมมือครั้งสำคัญจาก 3 องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรงงานชั้นนำระดับโลก เพื่อช่วยให้บริษัทและพนักงานสามารถกลับมาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในระยะเวลาที่เหมาะสม
ภายหลังทั่วโลกได้เผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตต่อสุขภาพจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 เกือบทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส รัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือให้ภาคธุรกิจปรับรูปแบบการทำงานเป็น Work from Home และงดการออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส  นับเป็นความท้าทายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ต่อประชาชนและเศรษฐกิจทั่วโลก  ทั้งนี้เพื่อจำกัดการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อความสามารถของประชาชนในการหารายได้ ตลาดแรงงานและผู้มีส่วนได้เสียต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วตามความเป็นจริง
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป  ในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตลาดแรงงานเชิงนวัตกรรมระดับโลก เปิดเผยว่า สำหรับการร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ โดยมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการอื่นๆ ที่มีความเข้มงวด  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดในสถานที่ทำงานเป็นระยะเวลายาวนานในอนาคต  อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วน และมีความจำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อม เพื่อให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาอย่างถูกต้องมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ทั้งนี้การกำหนดระยะเวลาจะต้องให้สอดคล้องและเหมาะสม ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละประเทศและภาคส่วนต่างๆ พร้อมกับการเรียนรู้จากสถานการณ์และระยะต่างๆ ของการระบาดใหญ่ทั่วโลก
จากความร่วมมือและการประสานงานอย่างเต็มที่โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ นับตั้งแต่นายจ้าง รัฐบาล สหภาพแรงงานและสถาบันต่างๆ ถือว่ามีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมสำหรับบรรทัดฐานใหม่ในสถานที่ทำงาน  โดยคำนึงถึงความเร่งด่วน เราได้จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมการให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์   สำหรับความร่วมมือกันของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ นายจ้างและตลาดแรงงานภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดของโลก เราได้พยายามทำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่สำคัญเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับบรรทัดฐานใหม่และการทำให้บุคลากรสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและทำให้ธุรกิจและเศรษฐกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 อุตสาหกรรมนี้ได้จัดหาพนักงานเกือบ 60 ล้านรายในตำแหน่งงานต่างๆ ทั่วโลก  อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดไวรัสในครั้งนี้  พวกเราเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมจะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มารับมือในครั้งนี้ได้  เพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของธุรกิจต่างๆ พร้อมผลักดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวโดยเร็ว
สำหรับมาตรการของกลุ่มพันธมิตรดังกล่าวจะเป็นการแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแนวทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยซึ่งจำเป็นต้องถูกกำหนดหรือปรับปรุงสำหรับ ‘เศรษฐกิจภายใต้มาตรการการเว้นระยะห่างทางกายภาพ’ ชั่วคราว เพื่อกำหนดมาตรการที่มีความชัดเจนแน่นอนที่สุดแก่พนักงานและธุรกิจต่างๆ หลักปฏิบัติเหล่านี้ต้องถูกนำมาใช้ร่วมกันในอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆ และต้องกำหนดช่องทางใหม่เพื่อวัดแนวทางที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป และพันมิตรที่ให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ ขอเชิญชวนให้นายจ้าง องค์กรธุรกิจและองค์กรอิสระต่างๆ มาร่วมมือกัน  พร้อมให้ภาครัฐบาลสนับสนุน กระตุ้นและรับรองการดำเนินการดังกล่าว เราขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นๆ มาร่วมมือกันเพื่อช่วยให้องค์กรและพนักงานสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย  พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว