S&P ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

0
1541

S&P ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เสียสละที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19



โดยคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)ได้ส่งมอบอาหารกล่อง ผลิตภัณฑ์คุกกี้เดลิโอ ขนมบัทเทอร์เค้กซองและเค้กกล้วยหอม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,110,570บาท ให้แก่ 14โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ สถาบันบำราศนราดูร ศูนย์การแพทย์กาณจนาฯศิริราช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน รวมถึงโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่วันที่ 1-9 เม.ย.2563 นี้ค่ะ



นอกจากนี้ยังสนับสนุนหน้ากากป้องกันเชื้อ Face Shield สำหรับดูแลผู้ป่วย จำนวน 6,000 ชิ้น โดยจะจัดส่งไปที่โรงพยาบาลทั่วประเทศอีกด้วย


S&P ขอเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน