โอกิลวี่ และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปล่อยแคมเปญ “No One Is Too Small to Make A Change” กระตุ้นสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิด ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้

0
767

ในท่ามกลางสารพันปัญหาที่ถาโถมเข้ามาสู่สังคมโลกในขณะนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่มีมาอย่างยาวนาน ก่อผลกระทบในวงกว้าง และต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาสะสมเรื่องขยะพลาสติก ที่เป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศอย่างมหาศาล เฉพาะในประเทศไทยเองนั้น พลาสติกที่ถูกทิ้งคิดเป็นจำนวนสูงถึง ล้านตันต่อปี โอกิลวี่ ประเทศไทย และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นปัญหานี้ และต้องการกระตุ้นให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยสร้างแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “เด็กหญิงกับปลาวาฬ” ทางเฟซบุ๊คเพจ CP for Sustainability ซึ่งหลังจากปล่อยวิดีโอไปไม่ถึง 24 ชั่วโมง ก็มีคนคลิกเข้ามาชมหลักล้านคน และแชร์ความคิดเห็นในเชิงบวกมากมาย

ภาณุ มีไพบูลย์ ครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ โอกิลวี่ ประเทศไทย เล่าถึงที่มาก่อนจะมาเป็นออนไลน์ฟิล์มชิ้นนี้ว่า “ทุกวันนี้ คนไทยมีความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่อุปสรรคที่สำคัญคือไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะช่วยบรรเทาปัญหาได้ หลายคนคิดว่า ตัวเองนั้นไม่มีพลังหรืออิทธิพลพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ต้องการที่จะเปลี่ยนความคิดนั้น เราจึงเลือกเล่าเรื่องราวผ่านเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง และครอบครัวของเธอ ในการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกในทะเล เริ่มจากวันที่เธอได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วครุ่นคิดว่าเธอจะช่วยอะไรได้บ้าง จากนั้นเธอลงมือทำ วันละเล็กละน้อย มุ่งมั่นไม่ท้อถอย จนวันหนึ่งเธอสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ เราต้องการที่จะสื่อสารไปถึงทุกคนว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เสียงของคุณ การกระทำของคุณ ก็เพียงพอที่จะทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นได้”

ออนไลน์ฟิล์มชิ้นนี้ เกิดจากความตั้งใจของทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีความเชื่อว่า โลกใบนี้คือห่วงโซ่แห่งชีวิตที่ใหญ่ที่สุด และสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตหนึ่ง ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างไม่สิ้นสุด และยังได้ขับเคลื่อนนโยบายเรื่อง Zero Waste การลดขยะและของเสียให้เป็นศูนย์ และ Zero Carbon การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกเป็นศูนย์ ภายในปี 2030 ดังนั้นการทำแคมเปญ “No One Is Too Small to Make A Change” นี้จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จะสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดในสังคม โดยเร่งสร้างการตระหนักรู้ถึงความพยายามที่จะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนเป็นแรงสำคัญ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ ด้วยสำนึกและความรับผิดชอบ เริ่มจากสิ่งเล็กๆ จากพลังการลงมือทำของเราทุกคน เพื่อเปลี่ยนโลกของเราสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

สามารถชมภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ และติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากเฟซบุ๊คเพจ CP for Sustainability ได้ที่