แพนราชเทวีกรุ๊ป บริจาคเงินทุนหมุนเวียน ร่วมโครงการชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 ตัดตอนวงจรโควิด หยุดความชะงักงัน สู่การกักกันตัวอย่างมีรายได้

0
306

คุณอรรควุฒิ สุวรรณประกร รองประธาน บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนภาคธุรกิจจาก แพนคอสเมติกแพนคลินิก และราชเทวีคลินิก มอบเงินทุนจํานวน 5 ล้านบาท แก่ ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่ม อสม. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงจากโรคโดวิด 19 ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน โดยผู้รักตัวสามารถหารายได้ระหว่างช่วงการกักตัวอยู่บ้าน โดยเงินทุนที่บริจาคจะนำไปใช้กับกิจกรรมพัฒนาชุมชนวิถีใหม่จำนวน 1,000 ชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้เงินหมุนเวียนทาง อสม. และกลุ่มผู้ถูกกักตัวจะใช้งบ เพื่อการสรรหาผู้สนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ผ่าน Online ภายใต้ระบบ e-commerce platform by Pan Rajdhevee group (แพนราชเทวีกรุ๊ป) โดยผู้กับตัวที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะมีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าการหาผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เพียงวันละ 3-4 รายก็สามารถมีรายได้เสริมเพียงพอในการดำรงค์ชีพได้ ต่อวัน โดยไม่ต้องออกจากบ้าน

ด้านทางภาคธุรกิจ แพนคลินิก ราชเทวีคลินิก และผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติก ยังมีการเปิดอบรมให้ผู้กักตัวเข้าร่วมกับ Magnet online shop และการสอนวิธีการทําธุรกิจ online ให้เพื่อที่ อสม. และผู้กักตัวสามารถสรรหาผู้สนใจมาซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง และยังมีระบบช่วยประกันความเสี่ยงโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะยังคงมีรายได้ครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ตามเป้าหมาย

ในกิจกรรมดังกล่าวจึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่สนใจจะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือในโครงการนี้ โดยใช้บริการผ่าน platform ดู e-commerce by Pan Rajdhevee group สามารถทําได้โดยการเปิด Magnet online shop ผ่าน QR code ด้านล่างนี้

หมายเหตุ: โดยจะมีการลดค่าบริการในการใช้ Platform สําหรับภาคธุรกิจที่เข้าร่วม จากอัตราปกติ โดยจะนำเงินค่าบริการนี้ไปสบทบทุนให้กับ อสม. และผู้กักตัวที่เข้าร่วมโครงการนี้ต่อไป

DooDee e-commerce by Pan Rajdhevee group ซึ่งมีความเป็นพิเศษ DooDee มีโอกาสความสําเร็จ ลงทุนในการเปิด online shop ของผู้ที่มีสินค้าที่เป็นแม่เหล็ก (Magnet) ซึ่งเรียกร้านประเภทนี้ว่า Magnet online shop