แถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติการกุศล” Love Song For Mom Charity Concert

0
342

ปี 2566 นี้ UNESCOได้ประกาศยกย่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระประสูติครบรอบ 100 ปี. มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นำโดย หม่อมราชวงศ์หญิงวไลวัฒนา สวัสดิ์ – ชูโต, ศ.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์, พลเรือเอก เทวินทร์ มุ่งธัญญา, คุณ สุจิตรา มุ่งธัญญา, คุณ เฉลิมพันธุ์ ศรีชนะชัยโชค, คุณ เกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ วงดุริยางค์ทหารเรือ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติการกุศล” Love Song For Mom Charity Concert “

โดยงาน “Love Song For Mom Charity Concert “จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ต โดย คุณอลิศ ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน, คุณทูน หิรัญทรัพย์ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด”รักษ์ ผ้าไทย” จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

สามารถติดต่อสอบถามการจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานและรายละเอียดได้ที่ คุณสุจิตรา มุ่งธัญญา โทรศัพท์ 081-647-7871, คุณปราณี ประดิษฐ์ โทรศัพท์ 086-456-6585, น.อ.หญิง วิยะดา เนตรมุกดา 096-356-9416