“เนย-แจม”แท็กทีมเยี่ยมชมร้านค้า ในงาน“มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

0
787

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ จัดโครงการ มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 7-8)  โดยในงานได้รับเกียรติจากพลเอกสิงหา เสาวภาพ   ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมาย และสองสาว เนย วรัฐฐา อิมราพร -แจม ชรัฐฐา อิมราพร ที่มาสร้างสีสัน และเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ ภายในงาน

พลเอกสิงหา เสาวภาพ   ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เผยว่า “งานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถมีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ  หรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร  ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า และจำหน่าย เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย และกระตุ้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมด้านอาชีพ ให้คนพิการอย่างยั่งยืน

 

โดยมาในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยาย  ทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ โดยบุคคลตัวอย่าง ได้แก่ นายคำรณ มะนาวหวาน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, นางสาวปิยะพร ศิลปาจารย์ ผู้พิการทางการได้ยิน, นายสุนทร  งามเกิดศิริ  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย,นางสาวณิชชารีย์   เป็นเอกชนะศักดิ์ “น้องธันย์” เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจความสุขคนไข้ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวัฒนะ   , นายดำเกิง   มุ่งธัญญา “ครูไอซ์” ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านอาชีพของคนพิการ อาทิ การแสดงดนตรี โดย นางสาวอุไร มณีศรี ผู้พิการทางการมองเห็น อีกทั้ง การแสดงจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า  บ้านราชวิถี บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี, การแสดงจากโรงเรียนศรีสังวาลย์,การแสดงจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ การแสดงวงดนตรีและนักร้องจากกรมดุริยางค์ทหารบก,กองดุริยางค์ทหารเรือ, กองดุริยางค์ทหารอากาศ และกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การแสดงจากโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ การแสดงจากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์, การแสดงจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์,การแสดงจากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร การแสดงจากโรงเรียนประชาบดี การแสดงจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ การแสดงจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย การแสดงจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (บ้านชวนชื่น)

และในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า จำหน่ายอาหาร จัดทำโดยคนพิการ การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์  และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของคนพิการ การจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านอาชีพของคนพิการ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ และการพยากรณ์ดวงชะตาโดยคนพิการทางการเห็น และการเชิญหน่วยงาน  สถาบันต่างๆ จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการ และผู้ร่วมงานที่สนใจ อีกด้วย”

ทางด้านสองสาว เนย -แจม ที่มาร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” พร้อมสร้างสีสันโชว์ร้องเพลงบนเวที และเดินเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า จำหน่ายอาหาร จัดทำโดยคนพิการ การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์  และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของคนพิการ การจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านอาชีพของคนพิการ พร้อมกล่าวว่า

“สำหรับการจัดงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน พร้อมแสดงทักษะด้านอาชีพให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม อยากให้คนไทยทุกคนได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของผู้พิการอย่างต่อเนื่องค่ะ