เซ็นทรัลพัฒนา นำร่อง อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตา อนุญาตให้นำ “สุนัขนำทาง”

0
783

 

เซ็นทรัลพัฒนา นำร่องอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตา อนุญาตให้นำ “สุนัขนำทาง” ที่ผ่านการฝึกตามมาตรฐานการฝึกสุนัขนำทางแล้วเข้ามาภายในศูนย์การค้าทั้ง 33 สาขาได้แล้ว โดยมีรายละเอียดตามเนื้อหาข้างล่างนี้ พร้อมได้แนบไฟล์เอกสารและภาพประกอบมาในอีเมล์เรียบร้อยแล้ว และภาพเคลื่อนไหวตาม Link ข้างล่างนี้