“อาจารย์ชิสา” สักลายมือเศรษฐี รับรางวัล “จตุรงค์” พุทธศักราช 2565 ในสาขา ผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

0
437

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2565 เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ร่วมกับ สภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย จัดงานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติคุณ ทรัพย์แผ่นดิน ๙ ศิระกาน พระภูบาลนวมินทร์ ในโครงการกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างคุณค่านิยม ๑๒ ประการ คนดีที่โลกต้องการ ปูชนียบุคคลแห่งชาติ รางวัล “จตุรงค์” พุทธศักราช ๒๕๖๕ ให้กับบุคคล องค์กร ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมี พลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยมี คุณชิสา จักรยอดปัญญา หรือ อาจารย์ชิสา สักลายมือเศรษฐี แห่งบ้านชิสาญาณพิฆเนศนาคา เข้ารับรางวัล จตุรงค์ ในสาขา ผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

และสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ชิสา จักรยอดปัญญา, www.facebook.com/สักลายมือเศรษฐีอาจารย์ชิสา, Line Id : 0916668663 เบอร์โทรศัพท์ 091-666-8663