หล่อน้ำใจงาม “ไบร์ท”จับมือแฟนคลับ ทำความดีต่อเนื่อง มอบทุนช่วยเหลือช้างไทย 100,000บาท

0
766

ฮอตปรอทแตกมากที่สุดในตอนนี้ ก็ต้องยกให้หนุ่มหล่อใจบุญ “ไบรท์ วชิรวิชญ์ ชีวอารี” ที่ยังเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมบริจาคเงินกับแฟนคลับ ให้การช่วยเหลือหน่วยงานที่ดูแลช้างไทยทางภาคเหนือ 2 แห่ง ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ 50,000บาท ให้แก่ ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และ น.สพ.ทวีโภค อังควาณิช  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง จังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบในจำนวนเงิน 50,000 บาท รวม100,000บาท

ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดนี้ เพื่อสมทบโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ไว้ใช้ในการดูแลสุขภาพช้าง รักษาช้างป่วย และจัดทำกล่องยาเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับช้าง เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าของช้าง ชุมชนช้าง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลด้านสุขภาพช้าง ในระหว่างการเกิดปัญหาช้างว่างงาน ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19