ส่อง 4 ประเทศคู่แข่งแบบหมัดต่อหมัด กับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028

0
101

งวดเข้ามาทุกทีสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2027-2028 และประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อนำเสนอความพร้อมในรอบ 2 (Country Presentation) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดถึงโครงสร้างสถานที่จัดงาน และรูปแบบของการจัดงาน รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่หลังจบงาน หรือ Legacy Planning ของงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand ได้สิ้นสุดลง สำหรับประเทศไทยแล้วกระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เตรียมแผนดำเนินการและข้อมูลในการจัดพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่สำหรับเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก หรือ Medical Hub แล้วประเทศคู่แข่งขันอีก 4 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่าง สหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบีย อาร์เจนตินาเขางัดไม้เด็ดอะไรกันบ้างมาดูกัน

• สหรัฐอเมริกา เมืองมินิโซต้า
ธีม “Healthy People, Healthy Planet: Wellness and Well-Being for All” ซึ่งนำเสนอรัฐมินิโซต้าเป็นตัวแทนที่มีเป้าหมายเพื่อการดูแลสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ รวมถึงการดูแลทางการแพทย์ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการหรือเรื่องของนวัตกรรมในการรักษา โดยใช้เมืองมินิโซต้าที่เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศระดับโลกในด้านนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และการดูแลสุขภาพ และมีบริษัทที่ติดอยู่ใน 500 อันดับแรกของนิตยสาร Fortune อยู่ในเมืองมินิโซต้ากว่า 10 แห่งที่ดำเนินงานด้านสุขภาพ โภชนาการ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ
• สเปน เมือง มะลากา
ธีม “The Urban Era: towards the Sustainable City” การใช้ชีวิตเมืองอย่างเหมาะสม กับแพลตฟอร์มที่สร้างแบบจำลองเพื่อสร้างนวัตกรรมของเมืองแห่งอนาคตโดยเน้นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยใช้พื้นที่ 250,000 ตร.ม. มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่จำเป็นเช่น สนามบิน ทางรถไฟ เป็นต้น
• เซอร์เบีย เมืองเบลเกรด
ธีม “Play for Humanity – Sport and Music for All” ที่เน้นเรื่องของดนตรีและกีฬาที่เกิดจากพลังแห่งการเล่นและประดับประดาด้วยดนตรีและกีฬา เพราะเชื่อว่าเราสามารถใช้พลังแห่งการเล่นเพื่อช่วยให้มนุษย์สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ได้ โดยจะสร้างคอมเพลกซ์ รวมถึงสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ที่มีความจุ 52,000 คน มีศูนย์การค้าปลีก และงานแสดงสินค้าในอนาคต ซึ่งจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับนักเดินทาง
• อาร์เจนตินา เมือง เซนคารอส เดอ บาริโลเช่
ธีม “Nature + Technology = Sustainable Energy, A viable future for humanity” เพราะเทคโนโลยีทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการนำเอาธรรมชาติมาผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะใช้พื้นที่ Patagonian เป็นศูนย์กลางต่อเมืองสำคัญที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อดึงดูดนักเดินทาง

สำหรับประเทศไทยได้เลือกภูเก็ต เป็นตัวแทนในการจัดงานครั้งนี้
มาในธีม “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่ง” เพื่อให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคตที่ยั่งยืน เน้นการใช้ชีวิตที่สมดุล สร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติ (United Nation) ได้ตั้งเป้าในปี พ.ศ. 2573 ให้เป็นปีแห่งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หรือ SDGs : Sustainable Development Goals โดยเลือกใช้พื้นที่กว่า 140 ไร่ใน ต.ไม้ขาว โครงการเพื่อยกระดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ที่สามารถดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเชิงสุขภาพได้ และเป็นโอกาสในการพัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืน
แลกกันหมัดต่อหมัดถ้าเทียบประเทศคู่แข่งจะเห็นได้ว่าภูเก็ตมีความน่าสนใจทั้งธีมนำเสนอ การเลือกสถานที่จัดงาน รวมทั้งแนวทางการปรับพื้นที่เมื่อการจัดงานสิ้นสุดลง และภูเก็ตเป็นหนึ่งใน Top Destination ระดับโลกอยู่แล้ว!!! ขอแค่เราเตรียมแผนให้ดี แสดงความตั้งใจ และความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ งานนี้คงไม่หลุดมือเราแน่นอน อย่าลืมมาให้กำลังใจจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทยด้วยกันในการนำเสนอครั้งที่ 2 (Country Presentation) ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้