สมาคมวิญญูชนไทย-จีน ร่วมเฉลิมฉลอง ในเทศกาล ไหว้พระจันทร์ 2565

0
303

นายเว็นตง แซ่ฟู นายกสมาคมวิญญูชนไทยจีน พร้อมด้วยคณะกรรมการ พลเอก พลางกรู กล้าหาญ ,พลเอก พนาถนอมสิงห์,พลตำรวจเอก ชัยพร พานิชอัตรา, พลเอก เทอดศักดิ์ ดำขำ และ ประธานหอการค้าไทยจีน

ร่วมเฉลิมฉลอง จัดงานเลี้ยงในคืนวันไหว้พระจันทร์ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 10 กันยายน 2565 (หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน8 ของทุกปีตามปฏิทินจีน) นอกจากจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขของครอบครัว ที่ได้มาล้อมวงกินขนมไหว้พระจันทร์อร่อย ด้วยกันแล้ว เทศกาลนี้ยังเชื่อมโยงถึงประเพณีทางสังคม ความเชื่อ และตำนานที่น่าสนใจด้วย