วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประกาศความร่วมมือ เอ็น.ซี.ซี. ยกระดับงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2567” (International Engineering Expo) สู่เวทีระดับสากล

0
297

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศความร่วมมือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) จัดงาน “งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567” ในชื่อ “International Engineering Expo 2024” พบโฉมใหม่การจัดงานสู่เวทีระดับสากล สร้างโอกาสสำหรับวงการวิศวกรรมไทย รองรับความก้าวหน้างาน วิศวกรรมระดับโลก ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งเป้า 3 ปี สู่การจัดประชุมระดับนานาชาติด้านวิศวกรรม เวทีกำหนดเทรนด์ของภูมิภาค คาดผู้เข้าชมงานทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน กว่า 30,000 คน เงินสะพัดกว่าพันล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยจากโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐต่าง ๆ นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในปี 2566 จะอยู่ที่ 8.4 – 8.5 แสนล้านบาท หรือขยายตัว 2.5 – 3.5 % จากฐานในปี 2565 ซึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของปี 2566 ยังมาจากโครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐขนาดใหญ่ (Mega projects) อย่าง โครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนเม็ดเงินลงทุนราว 65% ขณะที่อีก 35% จะเป็นโครงการใหม่ๆ ที่จะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างจากภาคเอกชนขนาดใหญ่ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โครงการอสังหาต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มูลค่าโครงการส่วนใหญ่จะเป็นงานวิศวกรรม ซึ่งมีความต้องการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอัจฉริยะ เครื่องจักร อุปกรณ์ทางการก่อสร้าง วัสดุที่ทันสมัย และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ที่แตกต่างกันตามแต่ละแขนงรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้น นับเป็นความท้าทายวิศวกรไทยต้องสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างประสิทธิผลให้ได้มากกว่าเดิม อาทิ AI เสมือนจริง โดรนและหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบปรับเปลี่ยนได้ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทดแทนการใช้แรงงานคน และจำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ หลากหลายสาขา องค์ความรู้แห่งอนาคตด้านวิศวกรรม เพื่อตอบรับโอกาสและรองรับความก้าวหน้างานวิศวกรรมระดับโลก

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะกรรมการจัดงาน International Engineering Expo 2024 เผยงานวิศวกรรมแห่งชาติ เป็นงานที่จัดต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านงานนิทรรศการ และการสัมมนาทางวิชาการ จนเป็นที่ยอมรับของวงการวิศวกรทั่วประเทศ ในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด Driving Sustainability Responsiveness “ขับเคลื่อนวิศวกรรม เพื่อตอบรับความยั่งยืน” ภายในงานจะประกอบด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมภายในงาน องค์ความรู้ที่บูรณาการทุกหัวข้อการประชุมและสัมมนา ที่จะร่วมจุดประกายและผลักดัน ให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการความยั่งยืนสู่การปฏิบัติและวัดผลได้อย่างแท้จริง

คุณสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยความร่วมมือในการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นการรวมความแข็งแกร่งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในด้านองค์ความรู้ Content ทั้งหมดในทุกสาขาวิศวกรรม กับความเชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับการจัดงานให้เป็นงานระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ “International Engineering Expo 2024” พร้อมต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ Exhibitor และ Visitor จากนานาชาติ โดยสัญญาความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้จะเริ่มขึ้นในปีนี้และต่อเนื่องไป 3 ปี เพื่อเป็นเวทีศูนย์รวมสินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมล่าสุด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิศวกรจากทั่วภูมิภาค และสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบวิศวกรรมที่คำนึงถึงความยั่งยืน ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มิติใหม่ของงาน International Engineering Expo 2024 ในปีนี้ จะมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) เจ้าของแบรนด์เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ และการบริการจากนานาชาติ โดยจากโซนเอเชียนับเป็นปีแรกที่เข้าร่วม อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และไต้หวัน รวมถึงอีกหนึ่งประเทศจากยุโรป คือ เยอรมัน // การขยายฐานผู้ซื้อ ( Visitor ) จากต่างประเทศ ในปีแรกเราจะมุ่นเน้นที่วิศวกร จากกลุ่มประเทศ CLMV และจะเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมงานจากภูมิภาคอื่นในปีต่อไป // การทำกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ // การเสวนาแบบอย่างความสำเร็จ Best Practice ด้านวิศวกรรมในจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคที่ว่าด้วยเรื่อง Engineering Sustainability และจะยกระดับสู่การจัดประชุมระดับนานาชาติด้านวิศวกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเวทีในการกำหนดเทรนด์ของภูมิภาค

งาน “International Engineering Expo 2024” งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านวิศวกรรมและการประชุมนานาชาติ จัดพร้อมกับ งาน “ASEAN TOOLS EXPO 2024” งานแสดงนวัตกรรมฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่างระดับภูมิภาคอาเซียน พบผู้แสดงเทคโนโลยีในปีนี้ มากกว่า 150 บริษัท พร้อมสัมมนากว่า 50 หัวข้อ วิทยาการ Best Practice จากหลากหลายแบบอย่างความสำเร็จด้านความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24–26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดผู้เข้าชมงานทั้งในและต่างประเทศ กว่า 30,000 คน สร้างมูลค่าการซื้อขายเงินสะพัดกว่าพันล้านบาท