มหกรรมสินค้า U2T for BCG ลุยอีสานสำเร็จ “อว.” ไม่หยุดพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภค

0
138

ลุยอีสานประสบผลสำเร็จเป็นที่พอใจ ภายหลังจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และ หนองคาย เปิด มหกรรมสินค้า U2T for BCG 4 พัฒนาภาคการผลิตสินค้าชุมชนในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ โครงการ U2โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยผสานความร่วมมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park ,คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) และ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  หรือ University Business Incubator : UBI นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนรูปแบบต่างๆ จนได้ผลผลิตภูมิปัญญาชุมชน นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาชาวบ้านสู่การเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม มั่นใจว่าศักยภาพ อว. จะช่วยกระจายความรู้ ลดปัญหาการว่างงานได้จริง

โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กล่าวว่า “สำหรับโครงการ มหกรรมสินค้า U2T for BCG 4 ที่ อว. ได้จัดไปใน 4 จังหวัดภาคอีสาน กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และ หนองคาย นั้นประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจ การได้ลงพื้นที่จริง ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่หลากหลาย พบปัญหาคือการเก็บรักษา ทาง อว. จึงร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  หรือ University Business Incubator : UBI เข้าไปร่วมพัฒนา หาวิธีเก็บรักษาเพื่อยืดอายุสินค้ากลุ่มอาหารให้สามารถจำหน่ายได้นานขึ้นโดยไม่เสียรสชาติ รวมถึงร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และจากการนำมาจัดจำหน่าย ผลตอบรับเป็นที่พอใจ ซึ่งทาง อว. ยังคงมุ่งมั่นจะร่วมพัฒนาควบคู่ไปกับชุมชนต่อไป โดยชี้นำของดีประจำจังหวัดหรือชุมชนมาเป็นตัวชูโรง ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ ,ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ,ผ้ามัดย้อม ,เครื่องจักรสาน อาหารแปรรูปต่างๆ จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้า U2T for BCG 4 ส่วนชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้า หรือต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยใกล้บ้านทั่วประเทศ