“ป่าน ปารมี” แม่ค้าออนไลน์ เคลียร์ชัด หลังโดนเอี่ยว รู้เห็นศุลกากร เรียกเก็บภาษีแพง

0
505

เรียกได้ว่า เป็นกระแสร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เกี่ยวกับ แฮชแท็ก #ศุลกากรหรือซ่องโจร ที่เกิดจากการออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการทำงานของศุลกากรในการเรียบเก็บภาษีนำเข้าและอื่นๆ โดนมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ ได้เริ่มการโพสต์ เรื่องของการโดนเรียกเก็บภาษี จนทำให้เกิดกระแสดราม่า ต่างๆ มากมาย

ล่าสุด แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง “ป่าน.ปารมี พรเลิศ” ก็มีการโดนเชื่อมโยงไปถึงการเกี่ยวพันกับ เหตุการณ์ดังกล่าว ว่า มีส่วนรู้เห็นเป็นใจ ในการนำสินค้าที่หลุดสต็อกจาก ศุลกากร มีการฉกของแพงเพื่อไปขายต่อในโลกออนไลน์ ไปจนถึงการเรียกรับสินบนและหัวคิว เป็นค่าผ่านทางนำเข้า ซึ่งของหลุด อาจเป็นหนึ่งในกลโกงของพนักงาน ผ่านการจับจองของหลุดหนีภาษี ปล่อยขายกันเองราคาถูก

ซึ่งงานนี้ “ด้านแม่ค้าออนไลน์ ป่าน-ปารมี ได้ออกมาเคลียร์ชัด ถึงประเด็นดังกล่าว พร้อม ข้อความจากทนายชื่อดัง ทนายนิด้า ได้มีการแจงเหตุผลเรื่องนี้ว่า


ประกาศ

เรื่อง ชี้แจงการได้มาของสินค้า

จากการที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ผ่านมา กรณีมีบุคคลโจมตีกล่าวหาว่าข้าพเจ้าในฐานะ
แม่ค้าซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องมือช่าง เครื่องมือ อิเล็คทรอนิคส์ เฟอร์นิเจอร์ฯลฯ ด้วยช่องทางออนไลน์ซึ่งมีจำนวนมากและราคาถูกกว่าท้องตลาด ทำให้มีประชาชนส่วนใหญ่ที่ติดตาม เกิดความคลางแคลงสงสัยและเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสินค้าของข้าพเจ้าเป็นสินค้าปลอมหรือเป็นสินค้าหนีภาษี ลักลอบนำเข้า หรือได้มาอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่

ข้าพเจ้าจึงมีความจำเป็นต้องทำประกาศฉบับนี้ออกมาเพื่อเรียนชี้แจงแก่ประชาชนที่ติดตามทุกท่านทราบ โดยขอยืนยันว่า สินค้าของข้าพเจ้าทุกรายการที่ได้ทำการจัดจำหน่าย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มิได้เกิดจากการ
กระทำที่ผิดกฎหมาย สินค้าทุกชิ้นล้วนได้มาจากช่องทางที่สามารถตรวจสอบถึงที่มาที่ไป
ของสินค้าดังกล่าว ซึ่งช่องทางการได้มานั้นข้าพเจ้าใด้ทำการซื้อขายต่อจากซัพพลายเออร์ผู้ได้สิทธิในสินค้ามาโดยชอบ
โดยข้าพเจ้าเป็นทอดที่สองหรือที่สามแล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าดังกล่าวล้วนเป็นสินค้าที่มีสถานะ
เป็นสินค้า เช่น สินค้า Dead stock สินค้าคงค้างในใกดังซึ่งตีกลับจากไปรษณีย์เอกชนต่างๆ,สินค้าที่ได้มา
จากการประมูลซึ่งกรมศุลกากรได้จัดขึ้น.สินค้าคงค้างจากผู้ผลิตสินค้าในประเทศ เป็นต้น

สินค้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าจัดจำหน่ายจึงเป็นสินค้าที่ได้มาอย่างถูกต้อง ทางข้าพเจ้าไม่เคยมีการ ยักยอกหรือร่วมกันยักยอกสินค้าจากหน่วยงานราชการใดๆ ตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่งยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทำการตรวจสอบได้ทุกเวลา

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ทำประกาศฉบับนี้ไว้เพื่อแถลงข้อเท็จจริงให้ประชาชนทุกท่านทราบอย่าง
ถูกต้องตรงกัน หากภายภาคหน้าตรวจพบว่ามีบุคคลใดกล่าววาจาให้ร้ายซึ่งปราศจากมูลความจริงอันอาจก่อให้เกิดผล
กระทบต่อชื่อเสียงหรือธุรกิจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องใช้สิทธิในการปกป้อง
ชื่อเสียงของตัวข้าพเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ
.ผู้ประกาศ
(นางสาวปารมี พรเลิศ)