ปิดใจบุรุษไปรษณีย์ ภารกิจช่วง COVID-19 หนึ่งในผู้ช่วยแนวหลังของคนไทย

0
947

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ทำให้หลายคนต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อ ส่งผลให้สังคมต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ ทั้งการทำงาน การรับประทานอาหาร และการจับจ่ายใช้สอย รวมไปถึงการจับจ่ายซื้อของ ดังนั้น หน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์จึงยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำหน้าที่จัดส่งสิ่งของ เพื่อสร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับคนไทย

ช่วงนี้ปริมาณงานนำจ่ายเยอะขึ้น เพราะคนทำงานอยู่บ้านก็สั่งออนไลน์มากขึ้น ในแต่ละวันเราจะต้องบริหารจัดการเวลาในการนำจ่ายมากขึ้น แต่ผมก็ดีใจที่คนมั่นใจและใช้บริการเราไม่เปลี่ยนแปลง แม้งานจะมากขึ้นในแต่ละวัน แต่เราก็พร้อมในการนำจ่ายเสมอ”

นายฉัตรกานต์ สาทช้อย บุรุษไปรษณีย์ สังกัด ปณ.สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ กับมุมมองการทำงานมานานกว่า 5 ปี บอกว่า ช่วงนี้ปริมาณงานเยอะมาก และเป็นการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงการระบาดของ COVID-19 ทำให้ปริมาณสิ่งของที่ส่งผ่านเส้นทางไปรษณีย์จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ภารกิจสำคัญของคนไปรษณีย์ในการรักษาคุณภาพบริการ จึงไม่ใช่แค่หน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการรับฝาก และคัดแยกสิ่งของ ที่ต้องทำงานด้วยความรวดเร็วมากขึ้นในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อรักษามาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด แม้ในช่วง COVID-19 พวกเรายืนยันว่าพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เกิน 100% อยู่ตลอดเวลา และจะเป็นตัวจริงที่เข้าถึงและเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคนไทยอย่างแน่นอน

“ตอนนี้อีกบทบาทหนึ่งของคนไปรษณีย์ คือการเป็นสื่อกลางในการส่งต่อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ท่ามกลางวิกฤตที่เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ พวกเราภูมิใจและพร้อมทำเต็มที่”

นายสาโรช สากล บุรุษไปรษณีย์ สังกัด ปณ.คลองหลวง ปทุมธานี กับหน้าที่ที่ไม่ใช่แค่ส่งของเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือการอยู่เคียงคู่คนไทย กว่า 137 ปี ของไปรษณีย์ไทย ผนวกกับการเป็นรัฐวิสาหกิจ ภารกิจสำคัญในการดำเนินการจึงต้องเป็นมากกว่า ‘ธุรกิจ’ แต่ต้องเป็น ‘กิจการ’ เพื่อประชาชน และสิ่งที่ไปรษณีย์ไทยยึดมั่นและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น คือการทำประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคม ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID – 19 จึงได้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำงานอย่างหนัก และเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงยืนยันเดินหน้าบริการอย่างไม่หยุดเพื่อคนไทย

“ไปรษณีย์ไทยของเราเป็นที่หนึ่งจากความจริงใจ คนไปรษณีย์เราต้องทำงานหนักเพื่อคนในครอบครัว การส่งของต้องทำให้ดีที่สุด เพราะเรารู้จักทุกบ้าน ทุกคนที่เราเข้าไปส่ง ถ้าของเสียหายก็จะไม่ดีกับเราด้วย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราช่วยกันพัฒนามาตลอด และเราก็ต้องพัฒนาตลอดไป”

นางสาววาทินี รัตนอารยธรรม เจ้าหน้าที่นำจ่ายหญิง สังกัด ปณ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน เปิดใจถึงความจริงใจและใส่ใจในบริการ ด้วยหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์การทำหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งหนึ่งในจุดแข็งและความแตกต่างของไปรษณีย์ไทย และเป็นพื้นฐานสำคัญการทำงานคือ ‘ความจริงใจ’ เพราะการทำงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและผู้คนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะทำงานส่วนไหนจะต้องตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเสมือนผู้ใช้บริการคือคนในครอบครัว และพร้อมช่วยเหลือสังคมอย่างสุดความสามารถ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร และจัดส่งสิ่งของให้กับประชาชน ประกอบกับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ทั้งบุรุษไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการคัดแยก ส่งต่อ และนำจ่าย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ โดยไม่ลืมเอาใจใส่ในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นเหตุผลที่พร้อมไปรษณีย์อยู่เคียงข้างคนไทยอย่างยั่งยืน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดทวิตเตอร์ : @Thailand_Post ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post