ปิดท้ายกิจกรรมของโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน”

0
685

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้รับเกียรติจาก คุณอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน พาชมความสำเร็จจากการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ฟางข้าว กาบกล้วย กาบไม้ไผ่ ของทีม “LW The Devoler” โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยน้อง ๆ เป็นทีมที่ชนะเลิศจากการประกวด

โครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. และได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” ซึ่งผลสำเร็จของโครงการนี้ได้ส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อสร้างรายได้กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และพื้นที่ใกล้เคียง

ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา บ้านหนองโขมง ตำบลสระแก้ว, บ้านทับเกวียน ตำบลเจ้าไก่ต่อ, ศูนย์การเรียนรู้ร่มไผ่กสิกรรมธรรมชาติ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลลาดยาว, บ้านหนองเตย ตำบลสร้อยละคร ตำบลเนินขี้เหล็ก เป็นต้น และฝากติดตามการจัดกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไปของ สำนักงาน กกพ. โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สามารถติดตามดูข้อมูลได้ที่ เว็ปไซต์ www.erc.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.