“บอย-ถกลเกียรติ” มอบ “ชุดครอบผู้ป่วยช่วยขนย้าย” จาก Acts studio (แอ็กซ์ สตูดิโอ) ให้ “กลุ่มอาสาทำให้ สู้ภับโควิด”

0
590

“แอ็กซ์ สตูดิโอ” จัดทำ “กล่องครอบผู้ป่วย” มอบกลุ่ม “อาสาทำให้ สู้ภัยโควิด” ส่งต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาด ภาครัฐจึงมีนโยบายให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องการการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และในขณะเดียวกัน ก็เกิดภาวะการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก ซึ่ง บริษัทแอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปิดสตูดิโอ เพื่องดรับการถ่ายทำละคร และ รายการต่างๆ

ล่าสุด คุณบอย – ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ คุณศศวัต บุษยพันธ์ กรรมการผู้จัดการ “แอ็กซ์ สตูดิโอ” จึงเกิดไอเดียให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการทำ “กล่องครอบผู้ป่วยช่วยขนย้าย ในรถพยาบาล” จำนวน 30 ชุด เพื่อนำไปร่วมสมทบกับ กลุ่ม “อาสาทำให้ สู้ภัยโควิด” ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานระหว่างโรงพยาบาล และอาสาสมัคร ในการส่งมอบความช่วยเหลือด้านสิ่งของ และอุปกรณ์การแพทย์ นำไปแจกจ่ายต่อไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ