นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัลกินรีทองคำ ประจำปี 2565 สาขาองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

0
522

เมื่อวันที่ 27 .. ที่ผ่านมา โครงการปณิธานความดีเพื่อแผ่นดินพ่อจัดพิธีมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกินรีทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2565 สาขาองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น เพื่อมอบให้แก่บุคคล องค์กร นักธุรกิจ นักบริหาร ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการนั้นๆ ภายใต้คุณธรรมจริยธรรมอันดี และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน โดยมี พลเอก หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุยล ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมองรางวัลดังกล่าว ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

และผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ารับรางวัลรางวัลกินรีทองคำ ประจำปี 2565 สาขาองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น คือ นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี