ทรัสต์ ‘AIMIRT’ โดดเด่นต่อเนื่อง โชว์กำไรนิวไฮ พร้อมปันผลสูงตามเป้า มั่นใจปี 63 โตก้าวกระโดด

0
506

 

ทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท’ หรือ ‘AIMIRT’ โชว์กำไรจากการดำเนินงานนิวไฮต่อเนื่อง หลังขนาดทรัพย์สินเติบโตขึ้นกว่า เท่า แตะ 6.9 พันล้านบาท ติดอันดับทรัสต์แข็งแกร่งโดดเด่นด้วยอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ทุกโครงการ พร้อมจ่ายปันผลรายไตรมาสสูงตามคาด มั่นใจปี 2563 รายได้เติบโตก้าวกระโดดหลังรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุนโครงการใหม่เต็มปี

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2562 ว่า ในปี 2562 ทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีกำไรจากการดำเนินงาน (รายได้จากการลงทุนสุทธิ) อยู่ที่ 227 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 80%  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรับรู้รายได้จากทรัพย์สินที่ทรัสต์ ‘AIMIRT’ เข้าลงทุนเพิ่มเติมที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% และขนาดทรัพย์สินที่เติบโตขึ้นกว่า เท่า จนแตะระดับ 6.9 พันล้านบาท 

จากพื้นฐานการดำเนินงานของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ที่แข็งแกร่ง และเติบโตได้ตามเป้าหมาย จึงประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบการดำเนินงานไตรมาส 4/2562 ในอัตรา 0.2047 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 0.8188 บาทต่อหน่วยต่อปี โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่25 มีนาคมนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2563 ทรัสต์ ‘AIMIRT’ จะสามารถทำรายได้รวมเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังมีการรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมเต็มปี

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า หลังจากทรัสต์ ‘AIMIRT’ ได้เข้าซื้อทรัพย์สินเพิ่มสำเร็จครบทุกโครงการเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ขนาดกองทรัสต์เติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า เท่าตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานของทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีความแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งการประกาศจ่ายเงินปันผลของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ครั้งนี้ ทำสถิติปันผลต่อหน่วยรายไตรมาสสูงที่สุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าด้วยทรัพย์สินที่มีคุณภาพและอัตราการเช่าที่เต็ม 100% มาอย่างต่อเนื่อง ทรัสต์ ‘AIMIRT’ จะสามารถจ่ายผลตอบแทนได้ดีและสม่ำเสมอตามที่ประมาณการไว้

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของทรัพย์สินและเสถียรภาพของทรัสต์ ‘AIMIRT’ เป็นอย่างมาก ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม ทรัสต์ ‘AIMIRT’ ถือเป็นกองทรัสต์ที่มีการกระจายตัวด้านประเภททรัพย์สินภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ซึ่งความหลากหลายของประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนจะช่วยลดการกระจุกตัวและความผันผวนของรายได้ บริษัทฯ มั่นใจว่าทรัสต์ ‘AIMIRT’ จะสามารถทำรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากทรัพย์สินทุกโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ มีอัตราการเช่าเต็ม 100% มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรายได้ส่วนใหญ่อิงกับสัญญาเช่าระยะยาวที่มีการกำหนดอัตราการขึ้นค่าเช่าที่ชัดเจน นอกจากนี้ ทรัสต์ ‘AIMIRT’ ยังมีแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สิน รายได้ และผลตอบแทนที่สูง จากแผนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพดีและมีเสถียรภาพเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง