ทรัสต์ ‘AIMCG’ สวนกระแส เสริม Protection หนุนอัตราการเช่าเต็ม 5 ปี ผู้เช่ารายใหญ่เชื่อมั่นจับมือต่อสัญญายาว 20 ปี เล็งลงทุนออฟฟิศ

0
756

ทรัสต์ ‘เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท’ หรือ ‘AIMCG’ โดยนายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เอไอเอ็มกรุ๊ป เปิดเผยว่า ‘AIMCG’ ตอกย้ำความมั่นใจให้นักลงทุน ด้วยมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อรักษาความมีเสถียรภาพของรายได้ในช่วง 5 ปีแรกนับจากวันที่กองทรัสต์ลงทุน โดยเจ้าของโครงการจะเช่ายูนิตที่ว่างลง ทำให้อัตราการเช่าของไลฟ์สไตล์มอลล์ที่กองทรัสต์ลงทุนเต็ม 100% ไปถึง 5 ปี  นอกจากนี้ Anchor Tenant หรือร้านที่เป็น Magnet ยังมีการต่อสัญญายาวออกไปอีก 20 ปี สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้เช่าที่มีต่อโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ที่กองทรัสต์ลงทุนในระยะยาว

นอกจากนี้ AIMCG ยังมีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทใหม่ๆ โดยไม่จำกัดแค่เพียงโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ โดยมีแผนการลงทุนในออฟฟิศที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้และขนาดทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเป้าปันผลที่ 0.80 บาทต่อหน่วย หรือ คิดเป็นอัตราผลตอบแทน ณ ราคาปัจจุบันที่ระดับ 14% ต่อปีที่ เสริมด้วย Protection อัตราการเช่าโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์เต็ม 5 ปี และนโยบายการลงทุนที่เปิดกว้าง ถือว่าเป็นทรัสต์ที่โดดเด่นน่าลงทุนอีกตัวหนึ่ง

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimcgreit.com