ถก ! ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์ Fake or Fact ทางออก ! แยกเรื่องปลอม ออกจากเรื่องจริง

0
350

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ถก ! ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์ ในหัวข้อ Fake or Fact ทางออก ! แยกเรื่องปลอม ออกจากเรื่องจริงเพื่อรวบรวม สังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้ในประเด็นการรับมือกับปัญหา Fake News, Hate Speech และ Cyberbullying ของการใช้สื่อในสังคมปัจจุบัน ผ่านเวทีเสวนาร่วมกับเครือข่ายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารให้กับเครือข่ายของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ทำงานด้านการแก้ปัญหาในประเด็นเรื่อง Fake News, Hate Speech และ Cyberbullying เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์และความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ร่วมเสวนาโดยผู้อยู่ในวงการสื่อที่มีประสบการณ์อย่างรอบด้าน ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เวลา 13.30 15.30 น.

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ เพื่ระดมความคิดในการหาทางออกให้กับปัญหา Fake News, Hate Speech และ Cyberbullying เพื่อส่งเสริมให้สังคมเต็มไปด้วยองค์ความรู้ ความเข้าใจในการเท่าทันสื่อ และสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้หยิบยกปัญหาเกี่ยวกับ Fake News ในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข่าวปลอม (Fake News) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประสบการณ์เกี่ยวกับข่าวปลอม (Fake News) ที่พบเจอด้วยตนเอง และ วิธีการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News)

เสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม  รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ร่วมเปิดการเสวนา  โดยมีผู้ที่อยู่ในวงการสื่อที่จะถ่ายทอดสาระสำคัญเกี่ยวกับข่าวปลอม ประกอบด้วย คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์  ผู้ผลิตรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ช่อง 9 อสมท คุณเอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา ดารานักแสดงตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ประสบปัญหาข่าวปลอม และ รศ. พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล รองประธานคณะอนุกรรมการประสานงานและแก้ไขข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินรายการโดย คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว Workpoint News

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเสวนาออนไลน์ ถก ! ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์ ในตอน Fake or Fact ทางออก ! แยกเรื่องปลอม ออกจากเรื่องจริง สามารถรับชมพร้อมกันได้ ในวันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านลิงค์ https://shorturl.asia/BMO92