ซีพีแรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กร โชว์ศักยภาพในงาน Thailand Quality Prize 2023

0
210

คุณทิวากร จงมีความสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณรุ่งรัศมี ปิยางสุ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส คุณทัศดาพร พึ่งจิตต์ตน รองผู้จัดการทั่วไป คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน เข้าร่วมในงาน Thailand Quality Prize 2023 เพื่อแสดงศักยภาพนำเสนอกลยุทธ์แนวทางการบริหารงานคุณภาพ การบริหารจัดการขององค์กร ที่มุ่งมั่นบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยระบบ TQM โดยนำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC มาใช้ขับเคลื่อน พร้อมสนับสนุน ผลักดัน และปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาพนักงาน ทีมงาน และองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพสืบไป จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ