ช.การช่าง ร่วมจิตอาสาพระราชทาน ถวายงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ลำรางระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลคูคต

0
835

 

พลเอกศิวะ ภระมรทัต ราชองครักษ์ในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณลำรางระบายน้ำ ข้างซอยลำลูกกา 1 (ทางเข้าวัดลาดสนุ่น) โดยมีนายพรณรงค์ สิริโยธิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายก่อสร้าง 1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีโดยกำแพงกันดินดังกล่าว ช.การช่าง ในฐานะประชาชนจิตอาสาพระราชทานได้ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี