งานแถลงข่าว แฟชั่นโชว์ผ้าบารัต สู่สยามงดงามสานสัมพันธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย และ อินเดีย

0
274

องค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งประเทศ ร่วมกับ องค์กรสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, ชมรมรักษ์ถิ่นสยาม, ชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากล และ สมาคม Siam Channel (เส้นทางของข่าวสาร และก้าวเดินสู่ดวงดาว) จัดงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน แฟชั่นโชว์ผ้าบารัตสู่สยามงดงามสานสัมพันธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย และ อินเดีย ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งภายในการจัดงานดังกล่าว ยังได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “สานสัมพันธ์ บารัตสู่สยาม ผ้างามสองแผ่นดิน” เพื่อมอบให้แก่บุคคล องค์กร ที่มีส่วนในการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และ อินเดีย โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช เป็นประธานในพิธี

ภายในงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติจาก นายโอมประกาศ เกปาล, นางสาวกัณฑ์ชิสา แสงปฐวีนันท์ ประธานองค์กร, อาจารย์จตุรพร แซ่ก๋ง, อาจารย์กิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, นางสาวพรกนก นิยมศิลป ประธานกิตติมศักดิ์องค์กรประธานฝ่ายเสนองานองค์กรองค์กรสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ ประธานฝ่ายเสนองานองค์กรองค์กรสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, นางสาวรัชตยา บุญญทิม ที่ปรึกษาศาสนาพราหมณ์ฮินดู องค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงาน นำโดยสองผู้บริหารคนเก่ง คุณอมรรัตน์ สัญนุจิตต์ และ คุณริลดา เพชรทะลุง ประธานกรรมการ บริษัท PD.LIEBE BRAND (พีดี.ลีเบ แบรนด์) และ CEO น้ำหอม Zeeds ( ซี้ดส์) เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมใบหยกสกาย ชั้น 69

งานแฟชั่นโชว์ผ้าบารัตสู่สยามงดงามสานสัมพันธ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันอาทิตย์ ที่ 24 ก.ค. 2565 ณ โรงแรมใบหยกสกาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-532-3246, 098-825-0463