คุณนิตยา พิศนอก นักธุรกิจสาวไฟแรง นำทัพรับรางวัลทูฒวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติ)

0
176

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ สวนท. นำโดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธาน สว.นท. จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในโครงการปณิธานความดี เพื่อ “แผ่นดินพ่อ” และ ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน มอบรางวัลทูฒวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติ) และ รางวัลอัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้กับผู้มีความรู้ความสามารเชี่ยวชาญการพิเศษหรือการปฏิบัติตนและงานหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักในวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างและหรือพัฒนาบริหารจัดการ ทั้งการพัฒนาตนเอง พัฒนาชีวิตและวิชาชีพ อีกครั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

และผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลากหลายสาขาอาชีพ เข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรม ในสาขา ด้านต้นแบบตัวอย่างดีเด่น คือนักธุรกิจสาวคนเก่ง คุณนิตยา พิศนอก ประธานกรรมการบริษัท w&J นิตยาการ์เม้น บริษัทรับตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า และผู้ดำเนินการจัดระวางขนส่งชื่อดัง โดยในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ทางคุณนิตยา ยังได้รับเกียรติให้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในชุดผ้าไทยอีกด้วย

และสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dataforthai.com/company/0105562131659/?fbclid=IwAR306pHei7X4AcxzLBuhgj4DhO1Rta5vkcqlX73tpOaTAf3zYJXdUcVTUeQ, IG : NittayaPisnok เบอร์โทรศัพท์ 087-059-7526