คนบันเทิงร่วมดูแลต้นไม้“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562” ต่อยอดโครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

0
564

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่องาน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งกรมป่าไม้และจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) จ.ปราจีนบุรี

ภายในงานนายวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษา ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ทรงปลูกที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปลูกไว้ และบำรุงรักษาต้นพะยูง ต้นไม้ทรงปลูกที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกไว้ ณ เขื่อนห้วยโสมง พร้อมศิลปิน-ดารา โบวี่-อัฐมา, โบ๊ท-ธารา, จิ๊บ-ปกฉัตร, บอส-พุทธิพงษ์ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน ทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณเขื่อนห้วยโสมง  ภายในงานมีจัดแสดงนิทรรศการโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เพื่อแสดงถึงความสำเร็จจากความร่วมมือของคนไทยทั่วประเทศที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ครบ 10 ล้านต้น และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ตามโครงการ นอกจากนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ที่ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการฯ 2 ท่าน ที่ลงทะเบียนในลำดับที่ 101,010 และผู้ที่ลงทะเบียนปลูกต้นไม้ต้นที่ 10 ล้าน

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  “ค.ร.ม. มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533  กำหนดให้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ  และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์ เก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น ที่เปิดโครงการไปแล้ว และมีผู้ที่ร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ผ่านเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ มากกว่า 10 ล้านต้น กรมป่าไม้จึงมีเป้าหมายรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นอีก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศต่อไป”

        ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า “ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยประชาชน ในท้องที่ต่างจังหวัดขอรับกล้าไม้คุณภาพดี ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ เบอร์โทรศัพท์ 02 561 4292 ต่อ 5551 ได้อีกช่องทางหนึ่ง” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว