กอ.รมน. จัดกิจกรรม “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” เพื่อปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก ให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปเกิดความสามัคคี ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

0
266

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกิจกรรม “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” เวทีมิวสิกอวอร์ดเชิงสร้างสรรค์ ปลูกฝังความดี ความรัก​ความสามัคคีในสังคมไทย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดกิจกรรม “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” เพื่อปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก ให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปเกิดความสามัคคี ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสามารถ เข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีมิวสิกอวอร์ดเชิงสร้างสรรค์ในกิจกรรมประกวดดนตรี “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรีทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ แต่งเพลง ขับร้อง และวงดนตรี โดยแบ่งออกเป็นดังนี้
• ประกวดแต่งเพลง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคลทั่วไป
• ประกวดขับร้อง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคลทั่วไป
• ประกวดวงดนตรี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคคลทั่วไป
โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้ร่วมเข้าเวิร์คช็อปในการพัฒนาสร้างสรรค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ผ่านศิลปินครูบาอาจารย์ชั้นนำในแวดวงดนตรี อันจะสร้างแรงบันดาลใจอย่างบูรณาการเพื่อยกระดับ
อาชีพและสร้างโอกาสไปสู่ระดับสากลต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้ยังได้เหล่าคณะกรรมการผู้คร่ำหวอดในวงการบันเทิงและดนตรี อาทิ ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค, เพชร มาร์, หนึ่ง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์, ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ, โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม, โรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ที่จะมาร่วมเป็นผู้ตัดสิน และสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ

เปลี่ยนพลังบวกในตัวเองให้กลายเป็นสิ่งงดงามที่ช่วยปลูกฝังความดีและสนับสนุนให้เกิดความรักและความสามัคคีในสังคมไทย โดยเน้นบทเพลงที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และส่งเสริมกำลังใจให้กับทุกคนในสังคม เพื่อชิงเงินและถ้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานมาได้ที่ FB : บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้–30 มิถุนายน 2565 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประกวดดนตรี “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” ที่นี่ที่เดียว!! ที่จะเป็นบันไดก้าวแรกและเป็นก้าวสำคัญที่จะนำพาความสำเร็จในวงการบันเทิง