กรมชล จับมือ กรมอุทยาน เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำ ภาคเหนือ

0
799

 

ภายใต้ยุทธศาสตร์น้ำ​ 20​  ปี​ การบูรณาการการทำงานทั้งเรื่องข้อมูล​ และการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​จึงเป็นความสำคัญในการที่จะเดินหน้าโครงการต่าง ๆ​ ให้เดินหน้า​และสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ศึกษาและวางแนวทางไว้

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หอย​  จ.เชียงใหม่​ และ​ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แม่เมาะ​อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ จ.พะเยา เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกัน ระหว่างกรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับท้องถิ่น และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติให้กรมชลประทาน สำรวจพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่เพิกถอนให้เกิดความชัดเจนถึงผลกระทบต่อพื้นที่อุทยานฯ และให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการกรกฎาคม 2562

ทางกรมชลประทาน นำโดย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ จึงได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากการลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าว ทางคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้ขอให้กรมชลประทานร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแม่วางดำเนินการสำรวจพันธุ์ไม้ทั้งหมดในพื้นที่เส้นทางขนส่งวัสดุ และเร่งตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนโดยด่วน รวมทั้งขอให้กรมชลประทาน พิจารณามาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้รอบคอบ ซึ่งทางกรมชลฯได้นำเสนอแผนเบื้องต้นแล้ว อาทิเช่น แผนการตัดไม้ออกโดย ออป. แผนงานควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ แผนควบคุมจราจรขณะขนส่งวัสดุ เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการฯ ขอให้กรมชลประทานดำเนินการตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ขอเพิกถอนในส่วนพื้นที่อาคารจำนวน 25 ไร่ ให้ชัดเจน ซึ่งขอปรับลดจากเดิมที่ขอ 59 ไร่

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หอย นั้นตั้งอยู่บ้านแม่หอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีความจุที่ระดับเก็บกัก 9.5 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จำนวน 31 ไร่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง และ อุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นพื้นที่น้ำท่วมจำนวน 26 ไร่ ซึ่งกรมชลประทานได้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแล้ว ( IEE) แล้วเสร็จเมื่อปี 2539 และได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ไปแล้วเมื่อปี 2546

ซึ่งความคืบหน้าจนถึงขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติแม่วาง รวมถึงการขอใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทองบางส่วน

ขณะที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนุน ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา มีความจุที่ระดับเก็บกัก 3.32 ล้าน ลบ.ม. โดยสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานช่วงฤดูฝนประมาณ 4,000 ไร่ ฤดูแล้ง 1,000 ไร่ มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งกรมชลประทานได้จัดทำรายงาน IEE แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะให้ทางกรมชลประทานปรับปรุงข้อมูล และนำเข้าสู่วาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป