หน้าแรก แท็ก เขื่อน

แท็ก: เขื่อน

ชลประทาน เดินหน้าศึกษาการปรับปรุง ฝายชะมวง สงขลา อัพเกรดแหล่งกักเก็บน้ำ

  กรมชลฯ เดินหน้าศึกษาปรับปรุงฝายชะมวง สงขลา อัพเกรดแหล่งกักเก็บน้ำ เป็น 22 ล้าน ลบ.ม. หนุนช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ฝายชะมวง 17,000 ไร่ เตรียมแผนหลากแนวทางปรับปรุงระบบ-ก่อสร้างโครงสร้าง-เสริมความสะดวกประชาชน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ กล่าวว่าเพื่อเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกในบริเวณพื้นที่บางส่วนในเขต อ.รัตภูมิ และ อ.ควนเนียง จ.สงขลา รวมทั้งเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคของประชาชนและสัตว์เลี้ยง ไปจนถึงบรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ กรมชลประทานจึงได้เดินหน้าศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงฝายชะมวง จังหวัดสงขลา จากการศึกษาเบื้องต้นคาดว่าหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้น...

MOST POPULAR

HOT NEWS