Cleaning Day ตลาดยอดพิมาน และชุมชนชาวปากคลองตลาด ร่วมใจ ปลอดโรค ปลอดภัย

0
534

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. คณะผู้บริหารตลาดยอดพิมาน และตลาดปากคลองตลาด โดย ดร.รจเรธ ปรีกราน รองประธานบริษัทตลาดยอดพิมาน และ บริษัทปากคลองตลาด (2552) ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร โดยนาย สุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร และ นาย ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ดำเนินการ Cleaning Day ล้างทำความสะอาด พ่นสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของตลาดยอดพิมาน และตลาดปากคลองตลาด เพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดร.รจเรธ ปรีกราน รองประธานบริษัทตลาดยอดพิมาน และ บริษัทปากคลองตลาด (2552) ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 3 นี้ ดำเนินการในการเฝ้าระวังลำบากมากขึ้น ด้วยการแพร่ระบาดเป็นสายพันธุ์อังกฤษ ซึ่งไม่สามารถแยกผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเชื้อจากการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิได้เลย อีกทั้งผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเชื้อไม่ปรากฏอาการให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ จึงทำให้ตลาดที่เป็นสถานที่สาธารณะ มีผู้คนเข้าออกเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เป็นสถานที่ที่ต้องคอยเฝ้าระวัง และมีมาตรการในการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออยู่เป็นประจำทุกวัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการค้า และผู้ที่มาเข้ามาจับจ่ายสินค้าภายในตลาด ได้เกิดความมั่นใจ และสบายใจที่จะเข้ามาภายในตลาดในช่วงเวลาวิกฤตของการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้อย่าง ปลอดโรค ปลอดภัย