ไปรษณีย์ไทย หนุนสร้างบิ๊กดาต้า ยกระดับคุณภาพการบริการ

0
576

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนกลาง) พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ลิมปสุธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจ บริการดิจิทัล (คนที่ 2 จากซ้าย) ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์  สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร ในฐานะผู้จัดการโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (คนที่ 1 จากซ้าย) และดร.โยเก้น สเปนซ์ ผู้จัดการโครงการฯ DTC (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเดินหน้ายกระดับบริการไปรษณีย์ไทยผ่านการสร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ