โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA

0
641

 

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA
โดยมีคุณขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Thailand Safety & Health Administration จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริการ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน เมื่อวันก่อน