‘โบวี่-จิ๊บ’ชวนซื้อของขวัญปีใหม่ ผลิตภัณฑ์‘Maithong Collection’

0
814

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทย ไม่เพียงเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านการแพทย์ แต่ยังทรงใช้พระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และความรัก ความสนพระทัยในการออกแบบทุ่มเทพระวรกายของพระองค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบของตน อีกทั้งยังทรงต้องการให้ผลงานการออกแบบเกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ จึงมีพระดำริให้ก่อตั้ง บริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด เพื่อผลิตสินค้าออกแบบด้วยพระองค์เอง ได้แก่ อัญมณีแบบต่างๆ เช่น สร้อยคอ ต่างหู และ เข็มกลัด ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร ผ้าพันคอจากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ รวมไปถึงน้ำหอมจากกุหลาบมอญที่ทรงปลูกด้วยพระองค์เองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการผลิตอย่างมีคุณภาพสูง จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า CM 1957 เพื่อหารายได้สมทบทุนในมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ ได้แก่ มูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ มูลนิธิทิพย์พิมาน เพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมไปถึงจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

      โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ CM 1957 Maithong Collection” ที่ได้รับแรงบันดาลพระทัยจากสุนัขทรงเลี้ยง “คุณไหมทอง” สายพันธุ์อลาสกัน มาลามิวท์ อายุ 4 ปี ด้วยความน่ารัก อุปนิสัยร่าเริง และขี้เล่นของคุณไหมทอง ทรงต้องการส่งต่อความผูกพัน น่ารัก สดใส มอบเป็นของขวัญในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 จึงทรงมีพระดำริในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของคุณไหมทอง สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋า นาฬิกา หมวก เสื้อ แก้วน้ำ และพวงกุญแจ เป็นต้น โดยมีศิลปิน-ดาราจิตกุศล อาทิเช่น โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์, จิ๊บ-ปกฉัตร เทียมชัย มาร่วมประชาสัมพันธ์ในการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ CM 1957 Maithong Collection” และถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ในหลายๆ รูปแบบ ที่งานจำหน่ายสินค้า “Maithong Collection” ณ ลานชั้น1 Indoor Area ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสวิลล์  ระหว่างวันที่ 16 – 22  ธันวาคม พ.ศ. 2562 หรือ หาซื้อได้ที่ บริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร. 02-598-6599 และออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณไหมทอง ที่ ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563