“โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ( Art for Cancer) ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด”

0
355

สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) และ ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer) ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” ให้กับ ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล และ ผศ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย พร้อมด้วยตัวแทนพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ แผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564