“โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

0
296

สุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายทีมสหวิชาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 2 ภาคบนบก” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี สุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงฯ และ กาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมฯ ร่วมในงานด้วย ที่ห้องบอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆ นี้